Однією зі складових забезпечення якості вищої освіти безсумнівно є поширення академічних зв’язків з питань реалізації освітніх програм та вдосконалення освітньої діяльності.

В Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулася робоча зустріч з питань реалізації освітніх програм та вдосконалення освітньої діяльності.

    У зустрічі взяли участь:
  • професор кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції ОДУВС кандидат юридичних наук, професор Сергій Албул,
  • начальник навчально-методичного відділу ОДУВС кандидат технічних наук, доцент Олександр Сіфоров,
  • старший науковий співробітник навчально-методичного відділу ОДУВС Діана Карабаджак,
  • заступник директора Навчально-наукового морського гуманітарного інституту Одеського національного морського університету, кандидат історичних наук Олександр Осипенко,
  • завідувач кафедри цивільного і трудового права Навчально-наукового морського гуманітарного інституту ОНМУ, кандидат юридичних наук, доцент Оксана Кузніченко,
  • доцент кафедри кримінального та адміністративного права Навчально-наукового морського гуманітарного інституту ОНМУ, доктор філософських наук, доцент Олександр Стовпець.

Під час зустрічі обговорювалися питання, які стосуються акредитації освітніх програм за спеціальністю 081 «Право», нагальних проблем із забезпечення студентоцентрованого підходу освітньої діяльності, формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти, дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу тощо.

Окремо обговорювалися напрями співробітництва з реалізації спільних проектів, науково-практичних заходів, у тому числі обміну інформацією і досвідом в межах відповідних функцій і повноважень, здійснення практичної діяльності у сфері забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти.

Наверх