9 лютого 2022 відбулася бінарна лекція, яку спільно провели П'ятий апеляційний адміністративний суд та викладач кафедри КАП проф. ОНМУ Василь Стовпець, в рамках однієї з тем навчальної дисципліни "Загальне та спеціальне діловодство", для здобувачів вищої освіти (бакалаврського рівня) за спеціальністю 081 "Право".

Під час лекції, що проводилася у дистанційному синхронному форматі (враховуючи карантинні обмеження), була застосована методика візуалізації лекційного матеріалу, за допомогою використання відео-презентації, демонстрації слайдів, що супроводжувалися коментарями лекторів.

Основну увагу було приділено питанням організації діловодства у П'ятому апеляційному адміністративному суді. Студенти також мали змогу побачити, яке програмне забезпечення використовується Судом для реєстрації справ та контролю за рухом справи в суді, як відбувається реєстрація в автоматизованій системі документообігу суду справ разом з апеляційними скаргами, яким чином забезпечується об'єктивний та неупереджений розподіл судових справ між суддями.

По завершенні презентації лекційного матеріалу, студентам було надано можливість поставити запитання співробітникам Суду. Серед питань, що були поставлені студентами-першокурсниками, були, зокрема, ті, що стосуються адміністративних позовів, а також основних підстав звернення до адміністративного суду апеляційної інстанції.

Працівники Суду з цього приводу відзначили, що однією з найважливіших характеристик правової держави є її здатність нести відповідальність за свої рішення і дії перед суспільством. Для забезпечення такої відповідальності в Україні створена система адміністративних судів, до яких можуть звертатися громадяни з адміністративними позовами у випадку порушення їх законних прав і свобод.

До того ж було акцентовано увагу, що право на звернення до адміністративного суду із позовом є складовою права на судовий захист, яке передбачено ст. 55 Конституції України. Відповідно до цієї статті, права і свободи людини і громадянина захищаються судом, і кожному гарантується право на оскарження в суді дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Як відзначила прес-секретар Суду, Лариса Крутень, найчастіше з адміністративними позовами до апеляційного суду звертаються у разі необхідності оскарження рішень стосовно порушення прав, свобод чи інтересів з таких питань, як бездіяльність посадової особи, неправомірні дії посадової особи, неправомірні рішення суб’єкта владних повноважень, й ряд інших.

Проф. кафедри КАП, Василь Стовпець, доповнив проведену презентацію своїми прикладами, продемонстрував зразки процесуальних документів по адміністративних справах.

Бінарна лекція, проведена за участю працівників П'ятого апеляційного адміністративного суду, була оцінена студентами як дуже цікава, інформативна, наочна. Проф. Василь Стовпець, як співробітник кафедри кримінального і адміністративного права ОНМУ, висловив щиру подяку працівникам Суду, та відзначив, що періодичне залучення юристів-практиків (у форматі бінарних занять) позитивно позначається на якості навчального процесу та сприяє підтриманню живого інтересу студентів.

Наверх

background