Звіт про роботу Міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні питання вдосконалення законодавства України
у сучасних умовах розвитку держави»,
присвяченої пам'яті професора Леоніда Васильовича Багрія-Шахматова
(м. Одеса, ОНМУ, 20 травня 2022 року)

Навчально-науковий морський гуманітарний інститут Одеського національного морського університету (спільно з Одеським державним університетом внутрішніх справ, Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація українських правників», Інститутом модернізації змісту освіти (м. Київ), Центром досліджень Китаю (КАСН-ОНМУ), Інститутом кримінального права і прикладної кримінології (м. Кишинів), Київським Українсько-польським університетом) 20 травня 2022 р. провели в ОНМУ Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання вдосконалення законодавства України у сучасних умовах розвитку держави», присвячену пам'яті професора Л.В. Багрія-Шахматова.

Серед важливих завдань даного заходу – створення майданчику для дискусій між юристами-науковцями, практикуючими фахівцями в різних галузях юриспруденції, здобувачами вищої освіти за спеціальністю 081 "Право", молодими вченими, представниками громадянського суспільства України й інших країн, стейкхолдерами. До співпраці долучилися науковці з провідних українських та закордонних навчальних закладів й установ, які функціонують у науковому правничому просторі, а також представники практичної юриспруденції, які ділилися своїм досвідом.

Конференцію відкрив голова оргкомітету, ректор ОНМУ, доктор технічних наук, професор, президент КАСН-ОНМУ: Центру досліджень Китаю, співголова Ради Наукового центру досліджень соціального розвитку країн "Одного поясу, одного шляху" – Руденко С.В. Свої привітання учасникам конференції на пленарному засіданні також висловили: співголова оргкомітету, ректор ОДУВС, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист, член-кореспондент Національної академії правових наук України – Кузніченко С.О.; президент Асоціації українських правників, доктор юридичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Національної академії правових наук України – Костицький В.В.; заступник голови оргкомітету, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного і трудового права ОНМУ, керівник регіонального відділення Всеукраїнської громадської організації "Асоціація українських правників" – Пузанова Г.Й.; завідувач кафедри українознавства, історико-правових та мовних дисциплін ОНМУ, доктор історичних наук, професор, член Національної спілки краєзнавців України – Михайлуца М.І.; завідувач кафедри кримінального і адміністративного права ОНМУ, кандидат юридичних наук, доцент Кукшинова О.О.; директор Навчально-наукового морського гуманітарного інституту ОНМУ, кандидат наук, доцент Самойловська В.П.; експерт з питань реформування прокуратури Консультативної місії Європейського Союзу в Україні – Бєлєнький В.; радник з питань верховенства права Консультативної місії Європейського Союзу в Україні – Манфред Піннегер.

Учасники даного заходу (науковці, викладачі, юристи-практики, студенти спеціальності 081 "Право") обговорили кожну з доповідей у форматі секційних засідань, відзначивши нинішні проблеми та досягнення у розбудові правової демократичної держави в Україні, й перспективи для подальшого вдосконалення законодавства України.

Модераторами секцій виступали: д.ю.н., проф. Костицький В.В., к.ю.н., доц. Пузанова Г.Й.; зав.кафедри цивільного і трудового права ОНМУ, к.ю.н., доц. Кузніченко О.В., к.ю.н., адвокат, доц. Борщевська О.М.; д.і.н., проф. Михайлуца М.І.; д.і.н., зав.кафедри історії України ОНУ ім. І.І.Мечникова, проф. Бачинська О.А.; к.і.н., доц. Осипенко О.В.; д.ю.н., проф. Орловська Н.А.; к.ю.н., доц. Кукшинова О.О., к.ф.н., проф.ОНМУ Стовпець В.Г.; ст.викл. Пальченко А.А., зав.кафедри морського права ОНМУ, адвокат, к.ю.н, доц. Кулієв А.Ю.

Проведення цієї конференції було спочатку заплановано на 11 березня 2022, проте через агресивну війну, розв'язану проти України, довелося дещо відтермінувати час її фактичного проведення, щоб забезпечити високий рівень проведення та широке коло учасників, включаючи й науковців з-за кордону. Робота Конференції відбулася за планом, вона проходила у комбінованому форматі (частина учасників з України зустрілися в стінах Одеського національного морського університету, де їх привітав ректор ОНМУ, проф. Сергій Руденко, решта учасників з України, Австрії, Молдови та інших країн – доєдналися до наукового заходу через Zoom). Конференція пройшла на високому рівні: понад 100 учасників представили свої наукові доповіді у різних секційних засіданнях.

Незважаючи на непрості геополітичні умови, безпекове та соціально-економічне становище, в якому опинилася Україна сьогодні, наукова та студентська спільнота продемонструвала на конференції переконаність у важливості юриспруденції. Більшість учасників констатували цікавість обговорюваних тем, актуальність й високу якість доповідей. Широкий інтерес до Конференції підкреслюється присутністю представників правничих шкіл з усієї України, й іноземних учасників.

Проведена в ОНМУ 20.05.2022 р. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання вдосконалення законодавства України у сучасних умовах розвитку держави», присвячена пам'яті Л.В. Багрія-Шахматова, показала здатність до плідної наукової співпраці навіть в умовах екзистенціальної загрози, й наше спільне прагнення до консолідації зусиль задля підтримання належного рівня функціонування українського правового простору, й подальшого розвитку правової системи України на шляху до збереження суверенітету та до євроінтеграції.

Правнича школа Одеського національного морського університету та керівництво ОНМУ висловлюють щиру вдячність всім учасникам Конференції, й сподівання на нові зустрічі в рамках майбутніх міжнародних конференцій з права в стінах ОНМУ, – у демократичній, правовій, вільній та суверенній Україні!

Сертифікати

Наверх

background