12 ЖОВТНЯ 2022 РОКУ 0 14:00
кк.ю.н., ст. викладач кафедри цивільного та трудового права, адвокат
МЕНСО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
провела
засідання академічної групи (кураторську годину) 1 курсу магістрів

Засідання академічної групи проводилося на дистанційній платформі ZOOM у зв’язку з дією воєнного стану в Україні.

До порядку денного входили наступні питання:
• Знайомство з куратором групи.
• Ознайомлення студентів з Положенням про студентське самоврядування Одеського національного морського університету та порядком обрання старости групи та його заступника.
• Проведення виборів старости та його заступника.
• Інформування студентів щодо необхідності дотримуватися академічної доброчесності під час навчання та здійснення наукової (творчої) діяльності.
• Роз’яснення студентам таких понять як «плагіат», «самоплагіат», «цитування» та «самоцитування».
• Роз’яснення студентам щодо особливостей нарахування кредитів по академічним заборгованостям.

На засіданні академічної групи були присутні 24 учасника засідання. Із них 23 студента (більш ніж 2/3 групи) і головуючий засідання (куратор). Головуючий засідання ознайомив студентів з Положенням про студентське самоврядування Одеського національного морського університету та порядком обрання старости групи та його заступника, що регламентує порядок здійснення студентського самоврядування. Розглянули особливості здійснення студентського самоврядування, його мету та основні його завдання. Серед яких, зокрема, такі: брати участь в управлінні закладом вищої освіти у порядку, встановленому цим Положенням та Статутом закладу вищої освіти; брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу; науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування та інші.

Також з’ясували порядок обрання старости групи та його заступника. Староста групи та його заступник обирається на засіданні академічної групи. Старостою групи може бути будь-який студент академічної групи, який виявив бажання вступити на цю посаду, користується підтримкою у своїй групі. На засіданні академічної групи, на якому вирішується питання про обрання старости групи, головує куратор академічної групи. Обрання старости групи на посаду у новоствореній групі відбувається відкритим голосуванням. Збори групи є правомочними за наявності не менше 2/3 від загальної кількості студентів академічної групи. Проведення виборів старости групи оформлюється протоколом засідання академічної групи, що підписується головуючим засідання (куратором).

Наверх

background