14 жовтня 2022 року відбулося засідання студентського науково-дослідного гуртка «Євроінтеграційний вибір України», що діє при кафедрі кримінального та адміністративного права ННМГІ Одеського національного морського університету, відповідно до Положення, схваленого Науково-технічною радою ОНМУ 17.11.2021 р. (протокол № 7). Науковий керівник гуртка – Стовпець Василь Григорович, канд.філ.наук, професор кафедри КАП.

Студентський науково-дослідний гурток (СНДГ) «Євроінтеграційний вибір України» є добровільним об’єднанням студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні актуальних питань з права Європейського Союзу та євроінтеграційних проблем, пов’язаних із виконанням нашою країною завдань відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Основними завданнями СНДГ є:
- виявлення талановитих та активних студентів;
- залучення здобувачів вищої освіти до наукової діяльності, зокрема, щодо наукових проблем кафедри КАП;
- створення умов для співпраці та обміну думками між студентами та викладачами;
- вивчення і пізнання сучасної правової природи Європейського Союзу, суспільних відносин, що склалися у сфері міжнародного спілкування, комплексу міжнародно-правових, звичаєвих та договірних норм, та їх впливу на міждержавні відносини як всередині цього інтеграційного об’єднання, так і за його межами;
- організація науково-дослідної роботи студентів, зокрема, підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних проблем, пов’язаних із євроінтеграційними процесами, виступи на засіданнях Гуртка, наукових семінарах, конференціях, форумах, конкурсах, олімпіадах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах.

На першому (в цьому навчальному році) засіданні було затверджено новий склад членів студентського науково-дослідного гуртка у кількості 28 студентів. Старостою СНД-гуртка була обрана студентка 4 курсу Навчально-наукового морського гуманітарного інституту - Віта БАЛУТА.

На цьому ж засіданні члени СНДГ обговорили план роботи гуртка та рекомендували його до затвердження на кафедрі кримінального та адміністративного права.

Науковий керівник гуртка проф. ОНМУ Стовпець В.Г. ознайомив студентів з актуальними напрямками досліджень та узгодив із членами гуртка тематику науково-дослідних робіт на поточний навчальний рік.

В рамках засідання гуртка студенти прослухали вступну лекцію наукового керівника гуртка проф. Стовпця В.Г. на тему «Взаємовідносини України та Європейського Союзу», а також ознайомилися із відео-презентацією співдоповідача - студентки 4 курсу ННМГІ Маргарити ІЛЬЧЕНКО на тему «Конституція для Європи та Угода про асоціацію Україна – ЄС».

Доповідь лектора та відеопрезентація викликали у студентів велику зацікавленість. Вони задавали багато запитань стосовно просування реформ, пов’язаних зі змінами національного законодавства після набуття нашою державою статусу кандидата в члени Європейського Союзу, й отримали розгорнуті відповіді під час тривалої дискусії у форматі відео-конференції.

Наверх

background