17 жовтня 2022 року о 10:00
завідувачка кафедри цивільного та трудового права, к.ю.н, доцент
ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА КУЗНІЧЕНКО
провела
Бінарне лекційне заняття з дисципліни «Європейська система захисту прав людини»
за темою:
«Заборона катування в розумінні ЄСПЛ»
для студентів 1 курсу магістратури спеціальності «ПРАВО» 1 групи
Слідча слідчого відділу
Одеського районного управління поліції 2 ГУНП в Одеській області
Старший лейтенант поліції
КРІВЕГА ДАР’Я

Лекційне заняття проводилося на дистанційній платформі ZOOM в зв’язку з з дією воєнного стану в Україні

    17 жовтня 2022 року за планом передбаченим робочою навчальною програмою з навчальної дисципліни «Європейська система захисту прав людини» були розглянуті наступні питання:
  1. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод.
  2. Заборона катування – стаття 3 Конвенції.
  3. Судова практика Європейського суду з прав людини про заборону катувань

Запрошена: слідча слідчого відділу Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції Крівега Дар’я конструктивно та докладно розповіла, як «Європейська система захисту прав людини» тісно пов'язана з іншими галузями права. Розповіла загалом про особливості своєї професії. Багато було задано питань зі сторони студентів, на які Дар’я чітко та зрозуміло відповідала. Слідча багато чого радила студентам в галузі права, так як вона сама закінчила ВНЗ за спеціальністю «Право» та магістратуру по цьому напрямку.

На лекційному бінарному занятті студентам були роз’яснені особливості захисту прав людини на заборону катування в контексті Європейської системи захисту прав людини, були наведені практичні приклади щодо захисту прав людини на заборону катувань як в національній системі права так і в європейській системі права. Сумісно зі студентами Слідча Кривега Дар’я допомагала розбирати судові справи Європейського суду з прав людини, а саме справа «Заярнюк проти України», справа «Лопата та інші проти України» та справа «Конопльов проти України».

Практичний досвід аналізу судових справ викликав у студентів неабияку зацікавленість, що призвело до великої кількості питань, а саме, велику зацікавленість у студентів викликала розповідь Дар’ї саме щодо процесу роботи слідчого в органах поліції, про деякі особливості у роботі під час воєнного стану, його обов'язки та права, а також студенти проявили інтерес до практичних аспектів захисту прав людини на заборону катування у період війни РФ проти України. В свою чергу, студенти отримали вичерпні відповіді на свої запитання.

Виступ слідчої був цікавим та корисним студентам. Цікаво викладений матеріал та багато прикладів з практики стануть студентам у нагоді для більш кращого розуміння теми та особливостей роботи слідчих в органах поліції.

Дякуємо за участь слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Крівегі Дар’ї за цікавих матеріал, а студентам за увагу і зацікавленість!

Наверх

background