20 ЖОВТНЯ 2022 РОКУ
КАФЕДРА МОРСЬКОГО ПРАВА
ПРОВЕЛА КРУГЛИЙ СТІЛ З ТЕМАТИКИ:
«МОРСЬКЕ ПРАВО ОЧАМИ СТУДЕНТІВ».

Організаторами круглого столу були члени кафедри: старший викладач кафедри морського права Пальченко Алла Анатоліївна та старший викладач кафедри морського права Данилова Ірина Олександрівна. До заходу були залучені здобувачі вищої освіти 3 та 4 року навчання освітнього ступеня бакалавр ННМГІ ОНМУ (081 – Право). Зі вступною промовою та доповіддю, присвяченою особливостям правового регулювання морського права виступила старший викладач кафедри морського права Пальченко Алла Анатоліївна.

При проведенні круглого столу піднімалися актуальні питання торгового мореплавства. Темою для обговорення стало те що торговельні судна, операторами яких є компанії, засновані в різних юрисдикціях, щодня перетинають океани й моря за договорами фрахтування та коносаментами, які покладають зобов’язання на всі зацікавлені сторони. Справжньою метою усієї галузі торговельного судноплавства, її регулятивної та договірної бази є забезпечення можливості, безпеки та ефективності міжнародної торгівлі. Відображаючи мету галузі торговельного судноплавства, морське право має декілька основних рис, закріплених у повсякденній практиці цієї сфери. Однією з цих рис є міжнародна сутність, яка потребує єдності морського права. Ця потреба була задоволена на міжнародному рівні шляхом впровадження низки міжнародних конвенцій або узгоджених правил. Договори морського перевезення товарів виконуються в особливих та часто небезпечних умовах, за яких одна сторона практично не в змозі щодня слідкувати за роботою іншої сторони. Це впливає на ті аспекти морського права, які пов’язані з повноваженнями капітана викидати вантаж за борт у випадку загрози аварії та з іншими надзвичайними повноваженнями. Судноплавство, яке регулюється морським правом, залежить від інших видів торговельної діяльності. Договори морського перевезення вантажу не укладаються як комерційно відокремлені. Як правило, вони укладаються з метою продажу товару. Це означає, що в договорах морського перевезення часто відображаються інтереси продавця або покупця за договором купівлі-продажу.

До обговорення проблемних питань щодо тематики заходу активно долучилися професорсько-викладацький склад кафедри та здобувачі вищої освіти, які вивчали дисципліни що викладаються на кафедрі морського права: «Транспортне право», «Морське право України» та «Міжнародне морське право». Слухачі 4 курсу ділилися своїми знаннями та навичками зі слухачами 3 курсу навчання, обмінювались думками та робили висновки. Такий захід є дуже приємним для спілкування та обміну накопиченими знаннями.

Цікавою була дискусія між студентами 3 та 4 курсу, яка була побудована на вже вивченому матеріалі, а модератори заходу ст. викладач А.А. Пальченко та ст. викладач І.О. Данилова влучно направляли ракурс цієї дискусії саме в руслі нинішнього часу, коли Україна знаходиться в стані війни з російським агресором, наголошуючи, що вдосконалення транспортного та морського права будуть пріоритетними напрямками відбудовування мирної України після її перемоги над ворогом.

Дякуємо всім нашим студентам за такий науково наповнений захід.

    Були заслухані наступні доповіді:
  1. Доповідь здобувача вищої освіти 4 року навчання освітнього ступеня бакалавр ННМГІ ОНМУ (081 – Право) Балакіна К.А., на тему: «Особливості морського права України»
  2. Доповідь здобувача вищої освіти 4 року навчання освітнього ступеня бакалавр ННМГІ ОНМУ (081 – Право) Гречана Д.Г., на тему: «Транспортні документи, їх види та призначення»
  3. Доповідь здобувача вищої освіти 4 року навчання освітнього ступеня бакалавр ННМГІ ОНМУ (081 – Право) Хутак Аміна Шир Ага, на тему: «Спеціалізовані установи ООН (ИМО) і їхня діяльність у морській галузі»
  4. Доповідь здобувача вищої освіти 4 року навчання освітнього ступеня бакалавр ННМГІ ОНМУ (081 – Право) Балути В., на тему: « Перспективи реалізації технології e-навігації мореплавства»
  5. Доповідь здобувача вищої освіти 4 року навчання освітнього ступеня бакалавр ННМГІ ОНМУ (081 – Право) Харковенко Ю.О., на тему: «Правовий режим внутрішніх морських вод прибережних держав»
  6. Доповідь здобувача вищої освіти 3 року навчання освітнього ступеня бакалавр ННМГІ ОНМУ (081 – Право) Матюшенко В. на тему: «Морський транспорт, як один із видів транспорту в Україні. Особливості правового регулювання»
  7. Доповідь здобувача вищої освіти 3 року навчання освітнього ступеня бакалавр ННМГІ ОНМУ (081 – Право) Лупой А. на тему: «Договір морського перевезення».

Програма круглого столу

Наверх