28 жовтня 2022 року об 11:40
завідувачка кафедри цивільного та трудового права, к.ю.н, доцент
ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА КУЗНІЧЕНКО
провела
Додаткове практичне бінарне заняття з дисципліни «Цивільне право»
за темою:
«Правочини»
для студентів 2 курсу спеціальності «ПРАВО» 1 групи

Практичне заняття проводилося на дистанційній платформі ZOOM у зв’язку з запровадженням в м.Одеса воєнного стану у зв'язку в Україні
    28 жовтня 2022 року за планом, передбаченим робочою навчальною програмою з навчальної дисципліни «Цивільне право», були розглянуті наступні питання:
  1. Поняття правочини та його ознаки.
  2. Види правочинів.
  3. Умови дійсності правочинів.
  4. Форма правочину.

Запрошені лектори: помічник судді Приморського районного суду м. Одеса Ференс Анастасія Іванівна; секретар судового засідання Приморського районного суду м. Одеса Багнюк Анастасія Юріївна

Секретар судового засідання Багнюк Анастасія докладно розповіла про загальне поняття та значення правочинів у цивільному процесі, про особливості своєї професії, про обов'язки секретаря судового засідання та про важливість проходження студентами практики у судових і правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах різних форм власності. Секретар судового засідання зазначила, що проходження практики дасть можливість студентам краще зрозуміти та засвоїти теоретичні знання з відповідної галузі права. Вона сама проходила практику, коли була студенткою, за різними напрямами: помічник адвоката, помічник юриста, помічник секретаря судового засідання. Тому, з власного досвіду Анастасія дала корисні та життєві поради майбутнім правознавцям. Зі сторони студентів було поставлено багато питань, на які Анастасія зрозуміло та чітко відповіла.

До того ж, користуючись випадком, студенти 2 курсу виявили бажання побачити, як виглядає зала судових засідань в Приморському районному суді. Багнюк Анастасія погодилась продемонструвати студентам, як виглядає зала судових засідань в онлайн режимі.

Після доповіді секретаря судового засідання Приморського районного суду м. Одеса Багнюк Анастасії, була запрошена до участі в бінарному практичному занятті помічник судді Приморського районного суду м. Одеса Ференс Анастасія, яка конструктивно, зрозуміло та детально розповіла студентам 2 курсу, що означає термін “правочин”, які його види та форми. До того ж помічник судді Анастасія розповіла про особливості своєї професії та про обов'язки помічника судді. А також, окрім теоретичного матеріалу, Анастасія навела кілька цікавих практичних прикладів правочинів, які траплялися у її професійній діяльності, з дотриманням усіх вимог конфіденційності. Студенти були дуже зацікавлені у тому, щоб дізнатися яким чином було вирішено ту чи іншу цивільну справу. Сумісно зі студентами помічник судді Приморського районного суду м. Одеса Ференс Анастасія допомагала розв'язувати задачі, які були надані відповідно до Методичних вказівок для практичних занять з дисципліни «Цивільне право». Таким чином, студенти мали змогу перевірити власні теоретичні знання, вирішуючи цивільні справи.

Отже, на додатковому практичному бінарному занятті студентам було роз’яснено поняття правочинів, їх види, форми та умови дійсності правочинів, було наведено практичні приклади вирішення цивільних справ. Практичні задачі викликали у студентів неабияку зацікавленість, що призвело до великої кількості питань, пов'язаних з роботою в суді, з визначення ознак правочинів та вирішенні практичних завдань. Зі свого боку, студенти отримали вичерпну відповідь на свої питання.

Виступи помічника судді Приморського районного суду м. Одеса Ференс Анастасії та секретаря судового засідання Приморського районного суду м. Одеса Багнюк Анастасії були цікавими та корисними студентам для подальшого вибору їх професії та розуміння роботи у суді. Також, цікаво викладений матеріал та багато прикладів з практики стануть студентам у нагоді для кращого розуміння теми “Правочин”.

Дякуємо за участь помічникові судді Приморського районного суду м. Одеса Ференс Анастасії та секретареві судового засідання Приморського районного суду м. Одеса Багнюк Анастасії за цікавий матеріал, а студентам за увагу і зацікавленість!

Наверх

background