4 листопада 2022 року о 11:40
завідувачка кафедри цивільного та трудового права, к.ю.н, доцент
ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА КУЗНІЧЕНКО
провела
Бінарне практичне заняття з дисципліни «Європейська система захисту прав людини»
за темою:
«Заборона катування в розумінні ЄСПЛ»
для студентів 1 курсу магістратури спеціальності «ПРАВО» 1 групи

Запрошений: Адвокат, к.ю.н., професор
Андрій Сергійович БЕНІЦЬКИЙ

Практичне бінарне заняття проводилося на дистанційній платформі ZOOM в зв’язку з дією воєнного стану в Україні

    4 листопада 2022 року за планом передбаченим робочою навчальною програмою з навчальної дисципліни «Європейська система захисту прав людини» були розглянуті наступні питання:
  1. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод.
  2. Заборона катування – стаття 3 Конвенції.
  3. Заборона жорстокого поводження та катування ув’язнених.
  4. Що таке екстрадиція та правила її проведення.
  5. Судова практика Європейського суду з прав людини про заборону катувань.
  6. Приклади з практики запрошеного адвоката Андрія БЕНІЦЬКОГО.

Запрошений: Адвокат, к.ю.н., професор Андрій Сергійович БЕНІЦЬКИЙ докладно та цікаво розповів, що «Європейська система захисту прав людини» являє собою фундаментальну основу всього комплексу міжнародно-правового регулювання в галузі прав і свобод людини, її законних інтересів та потреб. Розповів про особливості своєї професії та про свою практичну діяльність у цій галузі права. Була цікава дискусія між студентами магістрами та адвокатом Андрієм БЕНІЦЬКИМ на тему бінарного практичного заняття.

На практичному бінарному занятті студентам були роз’яснені особливості захисту прав людини на заборону катування в контексті Європейської системи захисту прав людини, були наведені практичні приклади щодо захисту прав людини на заборону катувань, як в національній системі права, так і в європейській системі права. Сумісно зі студентами Адвокат Андрій БЕНІЦЬКИЙ розібрав судові справи та наводив цікаві приклади зі своєї практики. Розповів цікаві історії та відповідав студентам на запитання, слухав їх точки зору та, якщо треба, пояснював на що треба більше звертати увагу на прикладах. Роз’яснив, що таке екстрадиція, пояснив її дію у законодавстві різних країн та в Україні. Вказав на те, що видача злочинців — право держави, але не її обов'язок. Обов'язком вона стає лише за наявності двостороннього договору про взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Звернув увагу на те, що згідно зі світовою практикою, у більшості країн світу своїх громадян не видають. Цей принцип закріплений в конституціях багатьох держав, в тому числі і у Конституції України. Також пояснив процедуру екстрадиції та сучасні тенденції світу.

Практичний досвід Адвоката Андрія БЕНІЦЬКОГО у судових справах та його знання викликали у студентів зацікавленість, що призвело до великої кількості питань та дискусії з одним із студентів, щодо розкриття справ у морегосподарському комплексі. В свою чергу, студенти отримали відповіді на свої запитання.

Виступ адвоката був корисним для тих студентів, які вже мають практичні навички і для таких, що тільки починають розвиватися у правничій діяльності. Цікаво викладений матеріал та багато прикладів з практики самого адвоката стануть студентам у нагоді для більш кращого розуміння теми та особливостей роботи адвокаті на міжнародній арені. Дякуємо за участь адвокату Андрію Сергійовичу БЕНІЦЬКОМУ за цікавих матеріал, відповіді на питання студентів та цікаву дискусію під час бінарного лекційного заняття, а студентам за увагу і зацікавленість у даній сфері!

Наверх

background