28 листопада 2022 року в рамках зустрічі з роботодавцями гарант ОПП доцент О.М. Борщевська та членкиня групи забезпечення ОПП доцент О.О. Кукшинова зустрілися з випускницею 2012 року юридичного факультету ОНМУ, а наразі роботодавцем Салатин Ходжалиєвою – провідною юристкою «ПРОДОЙЛ ТРЕЙД», адвокаткою, членкинею Центру правничої лінгвістики Вищої школи адвокатури НААУ, спікеркою курсів Вищої школи адвокатури.

Через складну ситуацію пов’язану з військовим станом не завжди можливо збиратися в розширеному колі, отже група забезпечення намагається в будь-якій спосіб та час залучати роботодавців до обговорення та вдосконалення ОПП, ставлячи перед собою мету отримати пропозиції для найбільш повної актуалізації та модернізації ОПП відповідно викликам часу, доводячи таку інформацію до широкого кола зацікавлених осіб.

Так, пані Салатин запропонувала відводити більше часу для залучення практиків до навчального процесу. Зокрема, оскільки вона є фахівцем в галузі морського права та зовнішньоекономічної діяльності, із великим задоволенням особисто прийматиме участь в освітньому процесі для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 Право.

Також, вона запропонувала ввести в дисципліну «Морське право» тему щодо практичного застосування правил ІНКОТЕРМС із залученням фахівців практиків, які неодноразово в своєму професійному житті застосовували ці міжнародні норми торгівлі.

С.М. Ходжалиєва наголосила, що дуже влучним буде, згідно до спеціалізації ОНМУ як Університету із морською спеціалізацією, введення для здобувачів вищої освіти більшого кола вибіркових дисциплін загальноуніверситетського спрямування, пов’язаних, наприклад, з вантажезнавством, логістикою, митною справою тощо, оскільки, окрім правових знань та навичок, які були отримані нею в ОНМУ, знання і з загальноуніверситетських дисциплін стали у нагоді на її професійному шляху і сприяли в її кар’єрному зростанню як правника.

Дякуємо пані Салатин, що завжди підтримує тісний зв’язок з alma mater та завжди готова бути залученою до освітнього процесу здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 Право ОНМУ.

Наверх