11 лютого 2022 року гарант освітньо-професійної програми професор О.В. Стовпець запросив членів академічної спільноти - представників випускаючих кафедр спеціальності 081 Право для обговорення шляхів вдосконалення освітньо-професійної програми для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право.

Було зазначено, що в рамках освітньо-професійної програми необхідно переглянути актуальність змістовного наповнення дисциплін, розподілення кредитів, перегляд програм практики та її тривалості, залучення роботодавців та випускників до обговорення ОПП в подальшому, а також підкреслили необхідність врахування опитування здобувачів вищої освіти для врахування їхньої думки щодо вдосконалення ОПП.

Піднімалися питання запровадження дуальної форми навчання. Члени НПП вирішили обговорити це на кафедрах задля впровадження самого механізму втілення такої освіти. Було запропоновано запровадити пілотний проєкт реалізації цієї форми освітнього процесу.

Представники кафедр домовилися обговорити всі вищезазначені питання на кафедрах та надати свої пропозиції найближчим часом для більш ефективної та раціональної реалізації освітнього процесу спрямованого на формування у здобувачів вищої освіти саме тих загальних та спеціальних компетентностей, які нададуть їм змогу отримати якомога вищі програмні результати навчання.

Наверх