В процесі підготовки освітньо-професійної програми 2023 року для здобувачів вищої освіти 081 Право Одеського національного морського університету відбулося ряд зустрічей з роботодавцями, під час яких проходило обговорення її модернізації згідно з викликами часу.

Так, одна із зустрічей проходила в приміщенні Приморського районного суду м. Одеси з головою суду Сергієм Миколайовичем Кічмаренко та заступником керівника апарату суду Леонідом Володимировичем Чуковим.

Гарант освітньо-професійної програми 081 Право Одеського національного морського університету Олена Миколаївна Борщевська разом з членкинею групи забезпечення Ольгою Олегівною Кукшиновою окреслили шляхи модернізації та вдосконалення роботи над освітньо-професійною програмою та запросили шановних колег з Приморського районного суду м. Одеси доєднатися до розробки освітньо-професійної програми.

Під час обговорення С.М. Кічмаренко, зауважив, що наразі існує необхідність формування світогляду майбутнього правника з огляду на високі моральні цінності, які повинні бути притаманні кожному, хто обрав професійний шлях фахівця з права. Тому необхідно ще з першого курсу розширити викладання правничих дисциплін саме в рамках цього ракурсу.

Також була висловлена думка, щодо вдосконалення викладення матеріалу в світлі реформування судової системи, оскільки це є запорукою побудови такої судової гілки влади, яка буде відповідати всім вимогам відправлення правосуддя.

Одним з питань, яке обговорювалося під час зустрічі – запровадження дуальної освіти. Заступник керівника суду Л.В. Чуков наголосив, що така пропозиція є досить цікавою, але у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану – домовилися відкласти апробацію дуальної освіти на майбутнє.

Окрім того, під час зустрічі висловлювалася думка щодо необхідності формування у здобувачів вищої освіти знань не тільки в суто правовій сфері, а й у сфері діловодства, оскільки здобувачі вищої освіти повинні мати такі навички, які стануть їм у нагоді як на практиці так і на початковому етапі роботи у судовій системі.

Ще одна робоча зустріч групи забезпечення з роботодавцям відбулася дистанційно на платформі Zoom із керівником адвокатської організації Адвокатське об'єднання «Унія» К.М. Соколецькою, яка викладає правові дисципліни здобувачам вищої освіти за спеціальністю 081 Право ОНМУ та Регіональним менеджером з претензійно-позовної роботи Головного Офісу АТ КБ ПриватБанку Л.А. Пучковою, яка є випускницею спеціальності 081 Право ОНМУ. Зустріч стала плідним інструментом для остаточного формування концепції щодо модернізації ОПП 081 Право. Академічна спільнота - завідувачка кафедрою кримінального та адміністративного права, доцент О.О. Кукшинова, завідувачка кафедрою цивільного і трудового права, доцент О.В. Кузніченко, проф. Н.А. Орловська, гарант ОПП доцент О.М. Борщевська, доцент Г.Й. Пузанова, ст. викладач О.М. Іванова, ст. викладач І.О. Данилова та роботодавці обмінялися конструктивними думками, підкреслили необхідність подальшої співпраці в рамках участі в освітньому процесі для формування практичних навичок здобувачів вищої освіти. Л.А. Пучкова наголосила щодо необхідності вивчення навчальної дисципліни «Фінансове право» на більш старших курсах для ґрунтовного закріплення у здобувачів вищої освіти фундаментальних понять в цій галузі.

МИ ВДЯЧНІ ВСІМ РОБОТОДАВЦЯМ ТА ЗАЦІКАВЛЕНИМ ОСОБАМ, ЯКІ ОПІКУЮТЬСЯ РОЗВИТКОМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 ПРАВО В ОДЕСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МОРСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ЗА УВАГУ ДО НАШОЇ ОПП ТА НАШИХ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, А ТАКОЖ ЗА ГОТОВНІСТЬ ДОЛУЧАТИСЯ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В РАМКАХ ЦІЄЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ.

Наверх