22 березня 2023 року
на 3 парі за розкладом
ст.викладачем кафедри «Кримінального та адміністративного права»
Кузьменко Валентиною Миколаївною
була проведена бінарна лекція
за темою: «Суб’єкти кримінального процесу»
за участю адвокатки з багаторічним стажем
Смирнової Лариси Петрівни

На лекції здобувачі вищої освіти 3 курсу спеціальності 081 Право з огляду на практичні приклади наведені адвокаткою Смирновою Л.П. змогли ознайомитися з особливостями правового статусу суб’єктів кримінального процесу.

Було розглянуто власне класифікацію суб’єктів кримінального процесу, а саме правовий статус судді, прокурора та органів і посадових осіб, які здійснюють досудове розслідування, а також процесуальне становище підозрюваного та обвинувачуваного. Визначено правове становище свідків, експертів та спеціалістів у кримінальному процесі. Особливу увагу було приділено правовому становищу потерпілого. Виділено особливості прав та обов’язків цивільного позивача та відповідача у кримінальному процесі.

Окремий акцент було зроблено на участі представників сторін (адвокатів) у кримінальному процесі з огляду на новели законодавства викликані воєнним станом.

Підкреслено зміни, які були внесені в Кримінальний процесуальний кодекс України в зв’язку із воєнним станом в Україні щодо суб’єктів кримінального процесу, наприклад істотне розширення повноважень прокурора шляхом делегування йому окремих повноважень слідчого судді щодо вирішення низки питань тощо.

Дуже влучним було зауваження Смирнової Л.П. щодо відмінностей процесуального статусу учасників в різних видах судочинства, особливо це стосується захисника у кримінальному процесі.

Було підкреслено практичний аспект визначення правового статусу суб’єктів кримінального процесу, оскільки він є тією формою реалізації прав учасників та корелюючих ним обов’язків завдяки якій суб’єкти кримінального процесу мають чітко регламентоване правове становище, яке суттєво відрізняється від інших форм судочинства на що слід звертати увагу на всіх стадіях кримінального процесу.

На завершення бінарної лекції адвокатка побажала здобувачам вищої освіти стати висококваліфікованими фахівцями, які з честю будуть в майбутньому виконувати покладені на них професійні обов’язки.

Наверх

background