ТЕМАТИКА: «АНАЛІЗ ХВИЛЬОВИХ ЗМІН НОТАРІАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА В РЕЗУЛЬТАТІ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ»
Доповідачка: О.В. Іваніщенко, магістрантка 1 курсу спеціальності 081 ПРАВО ОНМУ,
випускниця першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 ПРАВО ОНМУ Науковий керівник: О.М. Іванова, ст. викладач кафедри цивільного і трудового права
19 КВІТНЯ 2023 РОКУ
за запитом роботодавців з адвокатського об’єднання «Унія», який очолює
к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального і адміністративного права ОНМУ К.М. Соколецька
пройшов захід, який організувала гарант освітньо-професійної програми 081 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти О.М. Борщевська,
модератором та координатором зустрічи виступила завідувачка кафедри кримінального і адміністративного права к.ю.н, доцент О.О. Кукшинова

Спеціальність 081 Право, яка запроваджена в Одеському національному морському університеті ще в 1997 році має міцні коріння та потужні можливості для виховання висококваліфікованих фахівців. Наші роботодавці постійно моніторять успішність здобувачів та відмічають їхні наукові надбання.

Одним з форматів співпраці Навчально-наукового морського гуманітарного інституту ОНМУ, в якому запроваджена спеціальність 081 ПРАВО є впровадження та апробація наукових розробок здобувачів вищої освіти в практичну діяльність роботодавців.

Роботодавці зацікавлені науковим потенціалом здобувачів та випускників спеціальності 081 Право як першого (бакалаврського) рівня, так і другого (магістерського) рівня вищої освіти в ОНМУ, тому завжди з інтересом спостерігають за навчанням та дослідженнями, які проводяться в рамках спеціальності 081 Право в ОНМУ зважаючи на унікальний аспект ОПП та актуальний формат її обов’язкових та вибіркових компонентів.

Тема представленої доповіді стосувалася актуальних питань змін законодавства про нотаріальну діяльність, яка впроваджена в освітній процес в рамках дисципліни «Нотаріальна діяльність в Україні» та інші споріднені освітні компоненти.

В процесі зустрічі розглядалися загальні питання правової регламентації введення воєнного стану на території України; загальні питання роботи інституту нотаріату в умовах воєнного стану та динамічність змін нормативної бази, яка регламентує нотаріальні дії під час війни; особливості здійснення окремих нотаріальних дій по всій території України в період воєнного стану; особливості роботи в Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації.

Окрему увагу було приділено змінам нотаріального законодавства, які обумовлюють майбутню роботу адвокатів.

Було представлено зведені таблиці змін, анонсовано майбутні зміни, які знов відбудуться у травні 2023 року в нотаріальному законодавстві, наданий аналіз практичного застосування нормативної бази щодо нотаріальної діяльності під час війни.

Керівник організації Адвокатське об’єднання «Унія» К.М. Соколецька та інші присутні адвокати із зацікавленістю відмітили величезний науковий потенціал цієї доповіді та незаперечний практичний аспект наданого матеріалу. Здобувачці О.В. Іваніщенко було висловлено подяку та прохання надіслати зведені таблиці щодо змін до законодавства про нотаріат на адресу адвокатського об’єднання «Унія» для практичної роботи.

На зустрічі було відмічено, що такий цікавий досвід апробації та впровадження наукових доробок здобувачів та випускників спеціальності 081 ПРАВО слід продовжити та запроваджувати й в подальшому.

Бажаємо нашій здодбувачці Оксані Іваніщенко та іншим нашим здобувачам вищої освіти, а також випускникам отримати потужні наукові знання для подальшої практичної реалізації в здобутті неперевершеного кар’єрного зростання і обов’язково мирного обрія.

Слава Україні!

Наверх

background