28 квітня 2023 року о 14:20 відбулась Міжнародна курсантсько-студентська науково-практична конференція в Одеському університеті внутрішніх справ «ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ТА ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ» 28 квітня кафедрою цивільно-правових дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ спільно з кафедрою цивільно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ проведено Міжнародну курсантсько-студентську науково-практичну конференцію «Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій». Проведення конференції відбулося в змішаному форматі: як офлайн, так і дистанційно з використанням інформаційних технологій. На адресу кафедри цивільно-правових дисциплін ОДУВС надійшло понад 110 доповідей курсантів та студентів, що представляють закордонні навчальні заклади, а також заклади вищої освіти України, серед яких є Одеський національний морський університет. За результатами проведення конференції визначені наступні перспективні напрями наукових досліджень: – засади економічної конкуренції в Україні за умов євроінтеграції; – особливості судового розгляду цивільних справ в умовах воєнного стану; – актуальні питання правового забезпечення внутрішньо переміщених осіб; – поняття інституту медіації у господарському судочинстві; – деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану; – деякі аспекти, пов’язані із забезпеченням позову у справах про визначення місця проживання малолітньої дитини; – міжнародні та національні механізми щодо захисту прав людини під час війни та інші. На цій конференції від імені Одеського національного морського університету прийняли участь здобувачки 2 курсу ННМГІ 2 групи спеціальності 081 «Право» Василевич Марина та Узун Аліна і здобувачка 1 курсу спеціальності 081 «Право» Репченко Марія, підготовкою до виступів та науковим керівництвом яких займалась завідувачка кафедри «Цивільного та Трудового права» Кузніченко Оксана Валеріївна.

Здобувачка 2 курсу 2 групи Василевич Марина виступила із науковими тезами з теми: «Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану» та презентацією до них. Вона розглянула напрями соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами, надання їм державної допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 214 "Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг у період воєнного стану, зазначила щодо запровадження надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам згідно з Порядком надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 р., розглянула рішення Кабінету Міністрів України про реалізацію експериментального проекту щодо надання окремих соціальних послуг найбільш вразливим категоріям громадян. Василевич Марина зазначила, що дослідження реальної ситуації в Україні дозволяє стверджувати, що пріоритетом соціальної політики та допомоги щодо внутрішньо переміщених осіб має бути їх адаптація та соціально-економічна інтеграція, яка значною мірою залежить від ряду об’єктивних факторів: наявності ефективного законодавства, інноваційних прийомів і методів за фахом, можливості реалізації, професійний рівень соціальних працівників та інших спеціалістів.

Виступ здобувачки 2 курсу 2 групи Узун Аліни відбувся на основі наукових тез за темою: «Актуальні питання правового забезпечення внутрішньо переміщених осіб», за якими також було створено та продемонстровано презентацію. Здобувачка зазначила якими законодавчими актами врегульоване питання надання ВПО тимчасового житла: проаналізовано Постанову КМУ «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядок надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання» № 422 від 31 березня 2004 р. та Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 р., де зазначається механізм забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом, принаймні на певний проміжок часу. Також вона приділила увагу тому, як під час дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», діють обмеження та особливості організації трудових відносин, встановлені Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Було розглянуто питання інтегрування України у ЄС та допомогу, яку він надає рамках проекту "Подальша підтримка розвитку соціальних прав в Україні“. Рада Європи ініціювала проведення дослідження в кожній приймаючій державі щодо змісту та видів заходів тимчасового захисту, які пропонуються особам, переміщеним з України.

На науковій конференції також виступила здобувачка 1 курсу Репченко Марія з презентацією на основі наукових тез за темою: «Безробіття в Україні в умовах війни». Внаслідок агресії рф знищено чимало бізнесу, зокрема, великих промислових об’єктів, компанії працюють з обмеженнями, деякі з них перестали працювати взагалі, мільйони людей втратили роботу через закриття підприємства, скорочення працівників у компаніях або були відправлені у неоплачувану відпустку. Гострою проблемою стало те, що громадяни, які були безробітні до 24 лютого 2022 року або втратили своє робоче місце, або після повномасштабного вторгнення мають змогу приєднатися до лав збройних сил України, територіальної оборони, національної поліції і бути офіційно працевлаштованими, отримувати заробітню плату. У своїй роботі вона керувалась постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року № 334 “Деякі питання реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплати допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану”. Здобувач підсумувала, що будь-яке збройне протистояння є руйнівним для економіки країни, орієнтованої на функціонування в мирний час. Незважаючи на це, перемога України, курс нашої держави на європейську інтеграцію, фінансування українських підприємств та залучення іноземних компаній відновлять сферу економіки та поборять проблему безробіття в Україні.

Здобувачі вдячні організаторам та академічній спільноті Міжнародної курсантсько-студентської науково-практичної конференції за можливість і нагоду взяти участь у неї!
Наверх

background