Наукова школа морського права

Наукова школа морського права при Одеському національному морському університеті була заснована видатним вченим-мариністом професором Олегом Максимовичем Балобановим.

Професор О.М. Балобанов створив наукову та навчальну базу з морського права в Одеському національному морському університеті. Завідував кафедрою комерційної експлуатації морського транспорту та морського права ОІІМФ, очолював факультет підвищення кваліфікації працівників морського транспорту, чим був забезпечений зв'язок науки з виробництвом. Був активним учасником Асоціації міжнародного морського права.

Свої наукове життя професор О.М. Балобанов присвятив розробці науково-практичних рекомендацій щодо розвитку морського права, зокрема в сфері пасажирських перевезень та круїзів, що були втілені у науково-дослідницькій роботі «Правове регулювання пасажирських перевезень за Афінською конвенцією, 1974». Активно займався дослідженнями, спрямованими на впровадження правових норм в практику експлуатації та управління морським транспортом.

Сьогодні традиції правників-мариністів розвиваються Олександром Олеговичем Балобановим, професором ОНМУ, випускником Морського університету та Університету ім.І.І. Мечнікова. Професор О.О. Балобанов є морським інженером, практиком, визнаним законознавцем з міжнародного права, адвокатом, Почесним працівником морського та річкового транспорту України. Є автором більш ніж 70 наукових публікацій.

У співпраці з вченими інших галузей науки проф. О.О. Балобанов розвиває сучасні галузі морського права, пов'язані з безпекою судноплавства, регулюванням діяльності морських портів, морським страхуванням. Разом з молодими вченими проф. Олександр Олександрович Балобанов проводить наукові дослідження, які служать базою для розвитку морської галузі та підготовки спеціалістів для морських підприємств.

Інформація про колектив НШ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ МОРСЬКОГО ПРАВА

ПУБЛІКАЦІЇ У ПЕРІОДИЧНИХ НАУКОВИХ ВИДАННЯХ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ ДО ПЕРЕЛІКУ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ, ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ, ЗОКРЕМА SCOPUS, WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION

1. Пальченко А.А., Балобанов О.О. Правові аспекти передачі в бербоут-чартер морських суден, що плавають під прапором України. Юридичний вісник, ОЮА №6, Одеса 2021.-С.175-184 ISSN 1561–4999 DOI https://doi.org/10.32837/yuv.v0i6.2280 URL:http://yuv.onua.edu.ua/index.php/yuv/article/view/2280

2. Пальченко А.А., Балобанов О.О. Розвиток аварійно- рятувальної діяльності на морі та забезпечення безпеки мореплавства. Київський часопис права №3, Київ 2021.-С.221-227 ISSN 2786-5037 DOI URL:https://doi.org/10.32782/klj/2021.3.35 http://kyivchasprava.kneu.in.ua/index.php/kyivchasprava/article/view/67

3. Пальченко А.А., Балобанов О.О. Основні заходи та захист морського середовища від забруднення, забезпечені міжнародним та національним законодавством України. Науковий вісник Ужгородського національного університету .НВУжНУ №68/2021 , Ужгород 2021.- С.253-258 DOI: https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.68.44 URL:http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/254067

4. Пальченко А.А., Піщанська О.С. Правове регулювання міжнародних чартерних та лінійних морських перевезень. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, №3(76), 2021 ОНМУ, Одеса. C.64-71 DOI: https://doi.org/10.31375/2226-1915-2021-3-64-7 URL:https://www.daemmt.odesa.ua/index.php/daemmt/article/view/377

5. Пальченко А.А., Балобанов О.О. Правовий статус портових операторів- стивідорів у морських портах. Нове українське право, вип.6, 2021. Київ.С.16-21 URL:http://newukrainianlaw.in.ua/index.php/journal/article/view/151

6. Пальченко А.А., Балобанов О.О. Правові аспекти реєстрації малих суднів в Україні. Юридичний бюлетень №22, Херсон 2021.- С.60-70 DOI https://doi.org/10.32850/LB2414-4207.2021.22.08 URL:http://www.lawbulletin.oduvs.od.ua/archive/2021/22/8.pdf

7. Пальченко А.А., Балобанов О.О. Організаційно-правові пропозиції щодо

удосконалення діяльності портових операторів. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті №4 (77), 2021 Одеса, ОНМУ. -С.68-80 DOI: https://doi.org/10.31375/2226-1915-2021-4-68-80 URL:https://www.daemmt.odesa.ua/index.php/daemmt/article/view/388

8. Пальченко А.А., Самойловська В.П. Особливості застосування міжнародних договорів в торговельному мореплавстві України, (прийнято до публікації). Київський часопис права №4, Київ 2022. DOI https://doi.org/10.32782/klj/2021.3.35 URL:https://onmu-moodle.od.ua/mod/resource/view.php?id=50647

9. Пальченко А. А. Євроінтеграція України та морське право країн Європейського Союз. Південноукраїнський правничий часопис №4 Том 3, 2022. С.191-196 DOI https://doi.org/10.32850/sulj.2022.4.3.32 URL: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2022/4/part_3/32.pdf

10. Данилова І.О. Щодо формування морського законодавства / І.О. Данилова //Часопис Київського Університету права: Київський університет права України – 2021. – 2 - С. 324-328 DOI: 10.36695/2219-5521.2.2021.67

11. DOI: 10.36695/2219-5521.2.2020.50

12. Данилова І.О. Щодо кримінального провадження на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором України .../ І.О. Данилова //Часопис Київського Університету права: Київський університет права України – 2018. – 3 - С.273-277

13. Данилова І.О. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні/ І.О. Данилова //Часопис Київського Університету права: Київський університет права України – 2018. – 1 - С.191-195

14. Данилова І.О. Визнання одностатевих шлюбів в Україні: бути чи не бути? / І.О. Данилова // Науковий журнал «Молодий вчений» -2018 - 11 (51) - С.868-871

15. Данилова І.О. Зарубіжний досвід забезпечення житлом репатріантів та можливість його застосування в Україні / І.О. Данилова // Науковий журнал «Молодий вчений» -2018 - 4 (44) - С. 295-298

16. . DopilkaV.O. Legal Regulation of Territorial Defense of Ukraine and the Place of Administrative Legislation in it. // Anatolii Anatoliiovych Rusetskyi1, Serhii Mykolaiovych Lelet2, Vladyslav Oleksiiovych Dopilka3, Nelli Yuriivna Tsybulnyk4 // FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 8 No. 2 (2020), pp. 231-242, DOI: 10.15408/jch.v8i2.16769 URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/11025/Submission%20of%20a%20Civil%20Suit_Brusakova_Shayturo_Simonovych_Kuzubova_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

17. 2. Допілка В.О., Загороднюк С. О. Акциз у системі законодавства України // Південноукраїнський правничий часопис №1, 2018. С. 198 – 201. URL:http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1211

18. Допілка В.О., Явдощук Р.В. Правові засоби протидії контрабанді та порушенням митних правил на транспорті: сучасний стан. 2019. Lex Portus, 4. Р.90-104. URL:https://doi.org/10.26886/2524-101X.4.2019.6.

19. Допілка В.О. Правове регулювання медико-санітарних формальностей морських перевезень. /Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики. Національний університет «Одеська Національна морська академія», № 14. 2020. С. 102-110

20. Допілка В. О. Правове регулювання послуг морського транспорту у сфері туризму і міжнародних подорожей. /ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО. Науковий журнал. №2-3. 3,2020. С. 67-70.-URL:http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/2_2020/part_3/35.pdf

21. Допілка В.О., Загороднюк С.О. Типологія економічних правопорушень, пов’язаних з обманом на морському судні. /Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». № 49. 2021. С. 136-139 URL:http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc49/31.pdf

22. Допілка В.О., Загороднюк С.О. Правове забезпечення телекомунікаційних засобів у морському судноплавстві /Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». № 50. 2021. С. 67-70 URL:http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc50/16.pdf

23. Допілка В.О., Павловська І.Б. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету, Серія ПРАВО. Випуск 67. 2021 С. 190-194. URL:http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/250448

24. Допілко В.О., Щегольська К.О. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СУДНО» ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ Науковий вісник Ужгородського Національного Університету, Серія ПРАВО. Випуск 67. 2021. С. 307-312 URL: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/250447/247903

НАЯВНІСТЬ ВИДАНОГО ПІДРУЧНИКА ЧИ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА (ВКЛЮЧАЮЧИ ЕЛЕКТРОННІ) АБО МОНОГРАФІЇ

1.Пальченко А.А. Problems and prospects of development of consulting activity on maritaime transport in Ukr. Inl com-tion in the context of globalization dialo. Monographic series Evropean Science Book 4. Part 8. Odessa.May,2021.- Р.146-156

2. Пальченко А.А., Балобанов О.О. Збірник лекційних і практичних матеріалів з правового регулювання морського агентування: навчальний посібник. Одеса, ОНМУ; [ISBN 978-966-289-569-8]; Херсон: Вид. ОЛДІ ПЛЮС.2021.103 с. (заг. об. – 6,05 ав. ар.)

3. О. В. Логінов, Л. В. Логінова, В.О. Допілка, В. П. Самойловська. Правознавство та морське право: навчальний посібник Одеса: ОНМУ, 2022. 185 с.

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

1. Пальченко А.А. Агентування та правова сутність агентського договору. Матеріали 74 професорсько-викладацької конференціїї ОНМУ. 26-28 травня 2021 р. Одеса.- С.168-171

2. Пальченко А.А. Проблеми розвитку повітряного транспорту України та перспективи їх вирішення. Матеріали міжнародної студентської конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку науки», 18 грудня 2020 р. Ужгород .- С.120-123

3. Пальченко А.А. Колізії при застосуванні права з обмеженням відповідальності за шкоду, заподіяну при зіткненні суден. Національний університет «Одеська морська академія» 25-26 листопада 2021 р. Одеса.- С.51-55

4. Пальченко А.А. Проблеми та перспективи розвитку консалтингової діяльності на морському транспорті в Україні.1 Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація в контексті глобалізм». ОНМУ, 27.05-28.05.2021 р. Одеса.- С.146-156

5. Пальченко А.А. Аналіз, сутність та правова характеристика договору морського круїзу. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 27 жовтня 2021 р. Львів.- С.60-63

6. Пальченко А.А. Правові проблеми процесу становлення інституту визнання держав на міжнародній світовій арені. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції, 16 вересня 2021 р. Тернопіль.- С.22-27

7. Пальченко А. А., Ільченко М. А. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВИКЛЮЧНОЇ (МОРСЬКОЇ) ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ. Proceedings of II International Scientific and Practical Conference 17-19 November 2022.Osaka, Japan.- С.802-807

8. Пальченко А.А. Обмеження відповідальності за шкоду, заподіяну при зіткненні суден та колізії при застосуванні права. Міжнародна науково-практична конференція. м. Одеса.- С.298-301.

9. Пальченко А. А., Хутак А. Ш. ПРОБЛЕМИ МОРСЬКОГО АРБІТРАЖНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference Lviv. 2022.-С. 1865-1870

10. Пальченко А. А., Дубенко О. О. ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ МОРЯКІВ НА ІНОЗЕМНИХ СУДАХ.MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference Lviv, 2022.-С.1858-1870

11. Пальченко А.А. Імплементація положень міжнародних конвенцій з морського права в національне право України. МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «МОРСЬКА БЕЗПЕКА БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ: ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ», м. Одеса, 23.12.2022 р. С.55-59

12. Пальченко А.А. Правове визначення і сфера застосування договору морс. перевезення пасажиру. Мор. право та менеджмент: ев. та сучасні виклики: мат. VІІІ Всеукр. науково-практична онлайн конференція молодих науковців НУ «ОМА». – Одеса: НУ «ОМА», 2022 – С.25-29

13. Пальченко А. А. АНАЛІЗ, СУТНІСТЬ ТА ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ МОРСЬКОГО КРУЇЗУ Шістдесяті економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Львів 27 жовтня 2021 р.). - Львів,2021.- С.60-63

14. Данилова І.О. Особливості удосконалення механізмів правового регулювання портової галузі України. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання вдосконалення законодавства України у сучасних умовах розвитку держави» - 2022.- С.271-274

15. Данилова І.О. Щодо захисту трудових прав українських Досліджено рівень захисту соціально-економічних, у тому Захист моряків, моряків. Збірний наукових матеріалів XXXIX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний вектор розвитку науки»-2020- с.38-40

16. Данилова І.О. Щодо приписів універсальних міжнародноправових інструментів захисту прав моряків: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Громадська організація «Причорноморська фундація права», - 2018 р.- Одеса: С. 80-83

17. Допілка В.О. Попередження правопорушень, які вчинюються з використанням можливостей мережі Інтернет// Проблеми розвитку транспортної логістики: матеріали восьмої міжнар. наук.-практ. конф., Україна – Батумі, Грузія – Самсун, Туреччина, 27 лютого 2018 р., м. Одеса: ОНМУ, 2018. С.31 – 39.

18. В.О. Допілка, С. О. Загороднюк. Правові основи протидії кіберзлочинності на морському транспорті // Проблеми розвитку транспортної логістики: матеріали восьмої міжнар. наук.-практ. конф., Україна – Батумі, Грузія – Самсун, Туреччина, 16 - 27 лютого 2018 р., м. Одеса: ОНМУ, 2018. С.45 – 56

19. Допілка В.О., Загороднюк С.О. Міжнародно-правові норми про відповідальність за морський тероризм // Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції НУ «ОМА» (квітень 2018). Одеса: НУ «ОМА», 2018. С.51 – 54.

20. Допілка В.О., Загороднюк С.О. Міжнародно-правове регулювання протидії морській контрабанді наркотичних засобів. / Розвиток поромних перевезень на Чорному морі та міжнародні транспортні коридори: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса – Стамбул – Одеса 28 квітня – 2 травня 2018 р.: ОНМУ. 2018. С.33 – 39.

21. Допілка В.О., Загороднюк С.О. Забезпечення безпеки міжнародного судноплавства правовими заборонами/ Проблеми розвитку логістики на морському транспорті: Матеріали науково-практичної конференції. 28 жовтня – 2 листопада 2018 р. Одеса – Батумі –Одеса. Одеса: ОНМУ, 2019. С.4 – 9.

Наверх