Наукова школа морського права

Наукова школа морського права при Одеському національному морському університеті була заснована видатним вченим-мариністом професором Олегом Максимовичем Балобановим.

Професор О.М. Балобанов створив наукову та навчальну базу з морського права в Одеському національному морському університеті. Завідував кафедрою комерційної експлуатації морського транспорту та морського права ОІІМФ, очолював факультет підвищення кваліфікації працівників морського транспорту, чим був забезпечений зв'язок науки з виробництвом. Був активним учасником Асоціації міжнародного морського права.

Свої наукове життя професор О.М. Балобанов присвятив розробці науково-практичних рекомендацій щодо розвитку морського права, зокрема в сфері пасажирських перевезень та круїзів, що були втілені у науково-дослідницькій роботі «Правове регулювання пасажирських перевезень за Афінською конвенцією, 1974». Активно займався дослідженнями, спрямованими на впровадження правових норм в практику експлуатації та управління морським транспортом.

Сьогодні традиції правників-мариністів розвиваються Олександром Олеговичем Балобановим, професором ОНМУ, випускником Морського університету та Університету ім.І.І. Мечнікова. Професор О.О. Балобанов є морським інженером, практиком, визнаним законознавцем з міжнародного права, адвокатом, Почесним працівником морського та річкового транспорту України. Є автором більш ніж 70 наукових публікацій.

У співпраці з вченими інших галузей науки проф. О.О. Балобанов розвиває сучасні галузі морського права, пов'язані з безпекою судноплавства, регулюванням діяльності морських портів, морським страхуванням. Разом з молодими вченими проф. Олександр Олександрович Балобанов проводить наукові дослідження, які служать базою для розвитку морської галузі та підготовки спеціалістів для морських підприємств.

Інформація про колектив НШ

Наверх