За останні 5 років були підготовлені та направлені репозитарію ОНМУ такі навчально-методичні праці:

1. Пальченко А.А., Балобанов О.О. Збірник лекційних і практичних матеріалів з правового регулювання морського агентування: навчальний посібник. Одеса, ОНМУ; [ISBN 978-966-289-569-8]; Херсон: Вид. ОЛДІ ПЛЮС.2021.103 с. (заг. об. – 6,05 ав.ар.)

2. Пальченко А.А. Міжнародне морське право : навчально-методичний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання) / А. А. Пальченко. — Херсон : Олді+, 2022. — 120 с.(загальний обсяг – 6,98. авторських аркушів)

3. Пальченко А.А. Міжнародне морське право. Методичні вказівки до практичних занять. Спеціальність 081 Право. Одеса:ОНМУ.2021. 23 с. (Схвалено кафедрою МП, Протокол №1, від 28.08.2021 р.)

4. Пальченко А.А. Морське право України. Методичні вказівки до практичних занять. Спеціальність 081 Право. Одеса:ОНМУ.2021. 14 с. (Схвалено кафедрою МП, Протокол №1, від 28.08.2021 р.)

5. Пальченко А.А. Правознавство. Методичні вказівки до практичних занять. Для всіх спеціальностей. Одеса:ОНМУ.2021. 25 с. (Схвалено кафедрою МП, Протокол №1, від 28.08.2021 р.)

6. Пальченко А.А. Міжнародне публічне право. Методичні вказівки до практичних занять. Спеціальність 081 Право. Одеса:ОНМУ.2021. 23 с. (Схвалено кафедрою МП, Протокол №1, від 28.08.2021 р.)

7. Пальченко А.А. Транспортне право. Методичні вказівки до практичних занять. Спеціальність 081 Право. Одеса:ОНМУ.2021. 31 с. (Схвалено кафедрою МП, Протокол №1, від 28.08.2021 р.)

8. Балобанов О.О., Пальченко А.А. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОТИ ПОРТІВ. Методичні вказівки до практичних занять. Спеціальність 081 Право. Одеса:ОНМУ.2021. 31 с. (Схвалено кафедрою МП, Протокол №1, від 28.08.2021 р.)

9. Балобанов О.О., Пальченко А.А. Міжнародне морське право та морське право країн ЕС. Методичні вказівки до практичних занять. Для студентів за напрямом підготовки 081 «Право». (Схвалено кафедрою МП, Протокол №1, від 28.08.2021 р.).

10. Данилова І.О. ГОСПОДАРАСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ. Одеса:ОНМУ.2021. 45 с. (Схвалено кафедрою МП, Протокол №1, від 28.08.2021 р.).

11. Данилова І.О. ТРУДОВЕ ПРАВО. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ. Одеса:ОНМУ.2021. 75 с. (Схвалено кафедрою МП, Протокол №1, від 28.08.2021 р.).

12. Данилова І.О. ПРАВОЗНАВСТВО. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ. Одеса:ОНМУ.2021. 95 с. (Схвалено кафедрою МП, Протокол №1, від 28.08.2021 р.).

13. Балобанов О.О. Правове регулювання морської безпеки. Методичні вказівки до практичних занять. Для студентів за напрямом підготовки 081 «Право». Затверджено на засіданні кафедри МП, Протокол №1, від 28.08.2021 р.

14. О. В. Логінов, Л. В. Логінова, В.О. Допілка, В. П. Самойловська. Правознавство та морське право: навчальний посібник Одеса: ОНМУ, 2022. 185 с.

15. Кулієв А.Ю. Транспортне право: методичні рекомендації до самостійної підготовки / А.Ю. Кулієв. – Одеса: Магістр, 2020. – 54 с.

16. Кулієв А.Ю. Міжнародно-правові норми безпеки судноплавства: методичні рекомендації до самостійної підготовки / А.Ю. Кулієв. – Одеса: Магістр, 2020. – 14 с.

17. Кулієв А.Ю. Правове регулювання морської логістики: навч.-метод. посібник / А.Ю. Кулієв. – Одеса: Магістр, 2020. – 21 с.

18. Кулієв А.Ю. Міжнародно-правові норми безпеки судноплавства: навч.-метод. посібник / А.Ю. Кулієв. – Одеса: Магістр, 2020. – 16 с.

19. Логінов О.В., Логінова Л.В. Англійська мова за професійним спрямуванням: метод. роз. Одеса: Одеса.нац. мор. ун-т, 2019. С. 54

20. Логінов О.В., Логінова Л.В. Професійна англійськамова. метод. вказівки. Одеса: Одеса.нац. мор. ун-т, 2020. с. 60.

21. Логінов О.В., Логінова Л.В., Шумило О.М. Морські адміністрації. метод. вказівки. Одеса: Одеса.нац. мор. ун-т, 2019. с. 15.

22. Логінов О.В., Логінова Л.В., Шумило О.М. Законодавство і політика в морській сфері. метод.вказівки. Одеса: Одеса.нац. мор. ун-т, 2019. с. 19.

23. Логінов О.В., Логінова Л.В. Професійна англійська мова. метод. вказівки. Одеса: Одеса.нац. мор. ун-т, 2022. с. 26.

24. Логінов О.В. Логінова Л.В. Англійськамова за професійним спрямуванням. навч. посібник. Одеса: Одеса.нац. мор. ун-т, 2021. с. 100.

25. Волошин А.О.,Логінов О.В., Логінова Л.В.Морські адміністрації. метод. вказівки. Одеса: Одеса.нац. мор. ун-т, 2022. с. 16.

26. Волошин А.О.,Логінов О.В., Логінова Л.В. Правове забезпечення судноплавства. метод.вказівки. Одеса: Одеса.нац. мор. ун-т, 2022. с. 19.

27. Волошин А.О.,Логінов О.В., Логінова Л.В.Законодавство і політика в морській сфері. метод.вказівки. Одеса: Одеса.нац. мор. ун-т, 2022. с. 17.

Наверх

background