Кафедра транспортного права заснована в 2000 році, з моменту заснування в ОНМУ юридичного факультету. Очолює кафедру кандидат юридичних наук, фахівець в галузі морського права, професор Одеського національного морського університету Балобанов А.О. Кафедра транспортного права і дисципліни, які викладаються науково-педагогічними працівниками кафедри, посилює специфіку підготовки в ОНМУ юристів-правознавців, які знають проблеми транспортного права і, зокрема, морського права.

Структура і динаміка розвитку кафедри визначаються вимогами сучасного ринку праці в Україні. Науково-педагогічний персонал кафедри здійснює викладання на юридичному факультеті різних форм навчання (денна, заочна, післядипломна) наступних дисциплін: міжнародне морське право; міжнародне публічне право; правове регулювання роботи підприємств морського транспорту; транспортне право; претензійно-позовна робота на транспорті; морське право країн ЄС; страхування на транспорті; правове регулювання роботи портів; аспекти практичної діяльності юристів, а також спецкурсів: публічне і приватне морське право провідних морських держав, правознавство (для неюридичних факультетів університету).

Кафедра стала ініціатором створення в ОНМУ Юридичної клініки, на базі якої (поряд з юридичними службами морських підприємств) проходять виробничу та переддипломну практику студенти ЮФ, які спеціалізуються по транспортному напрямку.

Викладачі кафедри транспортного права регулярно підвищують свою кваліфікацію, проходять стажування в провідних юридичних вузах.

Завідувач кафедри транспортного права

Балобанов 
Олександр Олегович
 

професор ОНМУ, кандидат юридичних наук

 

Режим роботи кафедри транспортного права

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакты кафедри транспортного права

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечнікова, 34, каб. 210 лаб. корп., ОНМУ

Телефон: + 38 (048) 728-31-16

Наверх