1. Історія України Мета курсу «Історія України» полягає у формуванні стійкої системи знань про основні тенденції та напрямки розвитку українських земель, набуття…

  2. Історія української культури Мета вивчення курсу «Історія української культури» спрямована на збагачення та розширення гуманітарної підготовки студентів українських вишів,…

  3. Історія держави і права України Мета курсу «Історія держави і права України» – ознайомити студентів юридичних спеціальностей з особливостями історичного, державного та правового…

  4. Історія держави і права зарубіжних країн Мета курсу «Історія держави і права зарубіжних країн» – ознайомити студентів юридичних спеціальностей зі світовою історією державно-правового…

  5. Українська мова за професійним спрямуванням Метою курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» є розвиток інтересу до державної мови, розуміння її значущості у житті кожного громадянина…

Наверх