Історія кафедри «Українознавство» в ОНМУ бере свій початок з 90-х років минулого століття. У січні 1993 р. було утворено кафедру «Українська мова та література». З вересня 1993 р. рішенням ректорату шляхом приєднання викладачів із кафедри «Історія та політологія», які читали курс «Історія України», було утворено кафедру «Українознавство». У складі кафедри упродовж 1993-2004 рр. працювали д.і.н., професор І.Л. Сабадирьов, к.філол.н., доценти, кандидати наук В.В. Соколова, В.Г. Стовпець, І.Р. Швець, Г.Х. Кязимова, старші викладачі М.І. Михайлуца, Г.В. Лебідь, А.П. Чухрій, А.Г. Лабазникова та І.О. Хлистова, а також викладачі -В.О. Жученко, О.П. Гогуленко, О.С. Дзинглюк, Т.О. Коробко, згодом М.І. Мирошниченко й Т.Л. Нежинська.

Після конкурсних змагань 2004 р. кафедру «Українознавство» очолив к.і.н., доц. М.І. Михайлуца. Організаційні перетворення останніх років призвели до приєднання до кафедри «Українознавство» викладацького складу кафедри «Іноземні мови» (2012 р.) та кафедри «Теорія та історія держави і права» (2013 р.). На сьогоднішній день кафедра у своєму складі має три секції: українознавчу, правничу та іноземних мов.

У 2013-2014 н.р. великий і строкатий за фаховим спрямуванням колектив кафедри нараховував 29 працівників, із них: 1 доктор історичних наук, професор; п’ять доцентів; шість кандидатів наук (2 – історичних та по 1 – юридичних, педагогічних, філологічних та політичних); п’ять старших викладачів; сімнадцять викладачів та асистентів. Середній вік викладачів із науковими ступенями, професорів та доцентів сьогодні складає 51 рік.

На кафедрі постійно ведеться робота у напрямку підготовки й підбору серед молодих працівників майбутніх науковців та педагогів вищого ґатунку. Щойно, захистивши кандидатську дисертацію, В.В. Левченко з 2013 р. виконує обов’язки доцента, читає цікаві й насичені авторські лекції. Двоє викладачів-філологів закінчили аспірантуру, склали кандидатські іспити (Гогуленко О.П., Мирошниченко М.І.). Викладачі Кваша Т.Г. та Осипенко О.В. працюють над кандидатськими дисертаціями – двоє з них прикріплені до спеціалізованих кафедр Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Наукове керівництво дисертаційним дослідженням здобувача Осипенка О.В. упродовж трьох років здійснює проф. Михайлуца М.І.

На кафедрі є навчально-методичний кабінет (завідувач кабінету – к.і.н. Шипотілова О.П.), в якому представлено крім науково-методичної літератури музейну виставку артефактів історії та етнографії Південної України та лаборантська аудиторія (ст. лаборант – Матвієнко І.В.), в якій знаходиться повне електронне забезпечення навчального процесу.

Завідувач кафедри українознавства, історико-правових і мовних дисциплін

Михайлуца 
Микола Іванович
 

професор, доктор історичних наук

 

Режим роботи кафедри українознавства, історико-правових і мовних дисциплін

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри українознавства, історико-правових і мовних дисциплін

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечнікова, 34, каб. 216 адм. корп., ОНМУ

Телефон: + 38 (048) 728-31-18

Наверх