1. Цивільне право України Метою викладання є надання студентам базових знань, що забезпечують найбільш ефективне регламентування особистих немайнових та майнових відносин, що…

 2. Цивільне право країн ЄС Метою викладання є надання студентам базових знань про регламентування особистих немайнових та майнових відносин, що становлять предмет цивільного…

 3. Європейське право внутрішнього судноплавства Метою викладання є надання студентам знань у сфері регулювання відносин внутрішнього судноплавства…

 4. Міжнародне приватне право Метою викладання є надання студентам базових знань про регламентування особистих немайнових та майнових відносин з іноземним елементом…

 5. Трудове право Метою вивчення дисципліни «Трудове право України» є ознайомлення студентів та засвоєння ними фундаментальних понять навчальної дисципліни;…

 6. Конституційне право Основною метою вивчення дисципліни є формування у ЗВО вміння правильно оцінювати конкретні конституційно-правові явища, знати відповідне…

 7. Європейська система захисту прав людини Метою викладання навчальної дисципліни є забезпечення засвоєння сукупності норм національного законодавства та міжнародного права, правових позицій…

 8. Господарське право Метою викладання навчальної дисципліни «Господарське право» є оволодіння знаннями та практичними навичками стосовно основних положень господарської…

 9. Господарський процес Навчальною метою є оволодіння знаннями та практичними навичками стосовно основних інститутів господарського процесу.…

 10. Господарське процесуальне право Метою навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право» є: оволодіння навичками використання державної мови й правничої термінології у…

 11. Митне право Мета навчальної дисципліни «Митне право» сформувати у студентів фундаментальні знання про поняття митної справи та митної політики, систему митних…

 12. Правове регулювання банкрутства в Україні Метою вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання банкрутства в Україні» полягає у засвоєнні студентами системних знань щодо поняття та…

 13. Податкове право Мета навчальної дисципліни «Податкове право» - формування у студентів уявлень про поняття податків і зборів, податкової системи України, про порядок…

 14. Фінансове право Мета навчальної дисципліни «Фінансове право» - ознайомлення студентів з правовим регулюванням процесу по акумулюванню, розподілу, перерозподілу та…

 15. Правове регулювання будівельного бізнесу Сучасний стан розвитку ринкової економіки, зокрема функціонування та становлення будівельної галузі, визначення курсу нашої країни на євроінтеграцію…

 16. Виконання рішень іноземних судів у сфері водного транспорту Метою є дослідити теоретичні засади, характерні риси та особливості процедури визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні. Узагальнення…

 17. Цивільний процес Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системних знань з питань цивільного процесу; опанування ними сукупності знань для здійснення в…

 18. Екологічне право Метою екологічного права як диференційованої учбової дисципліни є системне вивчення змісту вимог екологічного законодавства та надання наступним…

 19. Земельне і аграрне право Цілями дисципліни є те, що при вивченні агарного права студентам необхідно з’ясувати, якою є аграрна політика України. Підкреслюється, що одним з…

 20. Основи римського приватного права Метою викладання навчальної дисципліни «Римське цивільне право» є підготовка юристів широкого профілю шляхом формування у студентів-юристів…

 21. Правове регулювання екологічної безпеки на транспорті Метою вивчення навчальної дисципліни «Правові проблеми екологічної безпеки на транспорті» є оволодіння теорією і методологією питань екологічної…

 22. Цивільне право - особлива частина Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системних знань з питань цивільного права; опанування ними сукупності знань для здійснення в…

 23. Корпоративне право Головною метою вивчення дисципліни є здобуття глибоких теоретичних знань та навичок практичного застосування норм права, що регулюють відносини,…

 24. Міжнародний цивільний процес та міжнародний арбітраж

 25. Міжнародне комерційне право Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародне комерційне право» є оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі…

 26. Виконання рішень іноземних судів у сфері водного транспорту Метою викладання навчальної дисципліни «Виконання рішень іноземних судів у сфері водного транспорту» є дослідити теоретичні засади, характерні риси…

 27. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в сфері морегосподарства Метою викладання навчальної дисципліни «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері морегосподарства» є оволодіння студентами…

 28. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в сфере судоходства Целью преподавания учебной дисциплины «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в сфере судоходства» является овладение студентами…

Наверх