1. Філософія Метою вивчення дисципліни «Філософія» є вивчення необхідних знань в області філософії, засвоєння законів розвитку філософії як світогляду, формування…

 2. Логіка Метою вивчення дисципліни «Логіка» є підвищення логічної культури майбутнього фахівця і формування у нього усвідомленого ставлення до інструментарію…

 3. Соціологія Метою вивчення дисципліни «Соціологія» є формування у студентів теоретичних уявлень про закономірності становлення, функціонування і розвитку…

 4. Політологія Метою вивчення дисципліни «Політологія» є досягнення високої політичної грамотності, формування сучасної політичної культури майбутнього фахівця;…

 5. Основи кар'єрного росту Метою вивчення дисципліни «Основи кар'єрного росту» є формування системи знань і умінь в області планування професійної кар'єри особистості студента,…

 6. Релігієзнавство Метою вивчення дисципліни є допомога студентам в розумінні культурно-історичної ролі релігії в житті суспільства, перш за все, в сучасному світі, а…

 7. Основи педагогіки і психології вищої школи Метою вивчення дисципліни «Основи педагогіки і психології вищої школи» є забезпечення загальної теоретичної і практичної підготовкою докторів Ph.D. в…

 8. Культура спілкування Метою вивчення дисципліни «Культура спілкування» є забезпечення студента теоретичною і практичною базою для ефективного спілкування та успішної…

 9. Іміджелогія Метою вивчення дисципліни «Іміджелогія» є формування уявлень про основні психологічні закономірності формування різних типів іміджів, оволодіння…

 10. Історія і філософія науки Метою вивчення дисципліни «Історія і філософія науки» є формування у докторів Ph.D. культури філософсько-методологічного мислення, необхідного для…

 11. Соціологія політичних відносин Метою вивчення дисципліни «Соціологія політичних відносин» є ознайомлення студентів з загальними принципами соціологічного аналізу політичних…

 12. Культурологія МЕТОЮ дисципліни «Культурологія» є: спираючись на визначений обсяг інформації з теорії та історії культури, надати студентам розуміння динаміки та…

 13. Історія мистецтв МЕТОЮ дисциплін «Історія мистецтв» є: формування у майбутніх архітекторів системних знань про одну з важливіших сфер культури — мистецтво, його…

 14. Історія архітектури та містобудування МЕТОЮ дисципліни «Історія архітектури та містобудування» (ІАтаМ) є: формування у майбутніх архітекторів системних професійних знань про основні етапи…

 15. Всесвітня культура і мистецтво МЕТОЮ дисципліни «Всесвітня культура і мистецтво» є: спираючись на отримані знання з дисципліни «Культурологія» та визначений обсяг інформації з…

 16. Професійна етика та культура спілкування; Культура спілкування та ділова етика; Іміджологія МЕТОЮ дисциплін є: надати цілісне уявлення про морально-етичні проблеми сучасного бізнесу, ділової та професійної етики; сприяти становленню у…

 17. Релігієзнавство МЕТОЮ дисципліни «Релігієзнавство» є: допомога студентам в розумінні культурно-історичної ролі релігії в житті суспільства, перш за все, в сучасному…

Наверх