1. Філософія Метою вивчення дисципліни «Філософія» є вивчення необхідних знань в області філософії, засвоєння законів розвитку філософії як світогляду, формування…

  2. Логіка Метою вивчення дисципліни «Логіка» є підвищення логічної культури майбутнього фахівця і формування у нього усвідомленого ставлення до інструментарію…

  3. Соціологія Метою вивчення дисципліни «Соціологія» є формування у студентів теоретичних уявлень про закономірності становлення, функціонування і розвитку…

  4. Політологія Метою вивчення дисципліни «Політологія» є досягнення високої політичної грамотності, формування сучасної політичної культури майбутнього фахівця;…

  5. Основи кар'єрного росту Метою вивчення дисципліни «Основи кар'єрного росту» є формування системи знань і умінь в області планування професійної кар'єри особистості студента,…

  6. Релігієзнавство Метою вивчення дисципліни є допомога студентам в розумінні культурно-історичної ролі релігії в житті суспільства, перш за все, в сучасному світі, а…

  7. Основи педагогіки і психології вищої школи Метою вивчення дисципліни «Основи педагогіки і психології вищої школи» є забезпечення загальної теоретичної і практичної підготовкою докторів Ph.D. в…

  8. Культура спілкування Метою вивчення дисципліни «Культура спілкування» є забезпечення студента теоретичною і практичною базою для ефективного спілкування та успішної…

  9. Іміджелогія Метою вивчення дисципліни «Іміджелогія» є формування уявлень про основні психологічні закономірності формування різних типів іміджів, оволодіння…

  10. Історія і філософія науки Метою вивчення дисципліни «Історія і філософія науки» є формування у докторів Ph.D. культури філософсько-методологічного мислення, необхідного для…

  11. Соціологія політичних відносин Метою вивчення дисципліни «Соціологія політичних відносин» є ознайомлення студентів з загальними принципами соціологічного аналізу політичних…

Наверх