1. Філософія Метою вивчення дисципліни «Філософія» є вивчення необхідних знань в області філософії, засвоєння законів розвитку філософії як світогляду, формування…

 2. Логіка Метою вивчення дисципліни «Логіка» є підвищення логічної культури майбутнього фахівця і формування у нього усвідомленого ставлення до інструментарію…

 3. Соціологія Метою вивчення дисципліни «Соціологія» є формування у студентів теоретичних уявлень про закономірності становлення, функціонування і розвитку…

 4. Політологія Метою вивчення дисципліни «Політологія» є досягнення високої політичної грамотності, формування сучасної політичної культури майбутнього фахівця;…

 5. Основи кар'єрного росту Метою вивчення дисципліни «Основи кар'єрного росту» є формування системи знань і умінь в області планування професійної кар'єри особистості студента,…

 6. Релігієзнавство Метою вивчення дисципліни є допомога студентам в розумінні культурно-історичної ролі релігії в житті суспільства, перш за все, в сучасному світі, а…

 7. Основи педагогіки і психології вищої школи Метою вивчення дисципліни «Основи педагогіки і психології вищої школи» є забезпечення загальної теоретичної і практичної підготовкою докторів Ph.D. в…

 8. Культура спілкування Метою вивчення дисципліни «Культура спілкування» є забезпечення студента теоретичною і практичною базою для ефективного спілкування та успішної…

 9. Іміджелогія Метою вивчення дисципліни «Іміджелогія» є формування уявлень про основні психологічні закономірності формування різних типів іміджів, оволодіння…

 10. Історія і філософія науки Метою вивчення дисципліни «Історія і філософія науки» є формування у докторів Ph.D. культури філософсько-методологічного мислення, необхідного для…

 11. Соціологія політичних відносин Метою вивчення дисципліни «Соціологія політичних відносин» є ознайомлення студентів з загальними принципами соціологічного аналізу політичних…

 12. Культурологія МЕТОЮ дисципліни «Культурологія» є: спираючись на визначений обсяг інформації з теорії та історії культури, надати студентам розуміння динаміки та…

 13. Історія мистецтв МЕТОЮ дисциплін «Історія мистецтв» є: формування у майбутніх архітекторів системних знань про одну з важливіших сфер культури — мистецтво, його…

 14. Історія архітектури та містобудування МЕТОЮ дисципліни «Історія архітектури та містобудування» (ІАтаМ) є: формування у майбутніх архітекторів системних професійних знань про основні етапи…

 15. Всесвітня культура і мистецтво МЕТОЮ дисципліни «Всесвітня культура і мистецтво» є: спираючись на отримані знання з дисципліни «Культурологія» та визначений обсяг інформації з…

 16. Професійна етика та культура спілкування МЕТОЮ дисциплін є: надати цілісне уявлення про морально-етичні проблеми сучасного бізнесу, ділової та професійної етики; сприяти становленню у…

 17. Релігієзнавство МЕТОЮ дисципліни «Релігієзнавство» є: допомога студентам в розумінні культурно-історичної ролі релігії в житті суспільства, перш за все, в сучасному…

 18. Історія та філософія науки

 19. Історія культури та мистецтва

 20. Політологія та соціологія

 21. Методологія сучасної вищої освіти

 22. Педагогічна іноватика

 23. Історія педагогіки та освіти

 24. Людина. Суспільство. Держава

Наверх