Історія кафедри філософії розпочалась на початку 30-х рр. XX ст. коли в ОІІВТе було створено кафедру соціально-економічних дисциплін, на якій викладалася марксистсько-ленінська філософія. Кафедру очолював доцент О.А. Трабізтейн.

У 1939 р. вона була перетворена в кафедру основ марксизму-ленінізму, яку очолювала доцент М.М. Савикова.

На початку 60-х рр. впроваджено викладання атеїзму, марксистсько-ленінської етики та естетики, а з 1963 р.- наукового комунізму.

У 1972 р. створена кафедра філософії та наукового комунізму (зав. кафедрою - доцент Г.П. Макеєнко). У 1982р. кафедру очолив професор А.Ф. Чумак.

У 1983 р. організована самостійна кафедра філософії. Спочатку нею керувала доцент Е.А. Гансова, з 1984 р. - доцент Г.А. Полікарпов, з 1989 р.- доцент Н.П. Бондаренко.

З 1997 року кафедру очолював професор О.М. Черниш.

Основними пріоритетами роботи кафедри філософії ОНМУ є дослідження трансформаційних процесів, яким підпорядковується сучасне суспільство в глобальному масштабі.

Кадровий склад кафедри забезпечує викладання дисциплін гуманітарного циклу на всіх факультетах денної та заочної форми навчання на освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр».

Важливим чинником підвищення ефективності діяльності кафедри філософії є співпраця з Одеською національною академією зв'язку ім. Попова, Одеською національною морською академією, Одеським національним університетом ім. І.І. Мечникова, Південноукраїнським національним педагогічним університетом ім. К.Д. Ушинського.

На даний час посаду завідувача кафедрою займає доцент В.В. Куліченко.

Завідувач кафедри філосовії

Куліченко 
Володимир Вікторович
 

кандидат філософських наук, доцент

 

Режим роботи кафедри філософія

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри філософія

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечнікова, 34, каб. 805, ОНМУ

Телефон:

Наверх