Професорсько-викладацький склад кафедри в сучасних умовах реформування системи вищої освіти особливу роль відводить формуванню і розвитку системи методичної роботи в університеті.

Навчально-методична робота кожного викладача кафедри спрямована на підвищення якості підготовки фахівців, що випускаються, вдосконаленню освітнього процесу та контролю над ним.

Викладачі активно працюють з підготовки комплексу навчальної методичної документації по всім базовим дисциплінам кафедри, включаючи календарно-тематичні плани, навчальні та робочі програми, Сілабус, методичні вказівки для денної та заочної форми навчання.

За поточний період викладачами кафедри розроблені та впроваджені в навчальний процес понад 50 навчальних програм, написані і видані навчально-методичні посібники та вказівки.

Викладачі кафедри при організації навчального процесу активно використовують прогресивні методики і форми навчання

Викладачі кафедри активно використовують в роботі наочні посібники методичного забезпечення навчального процесу в тому числі і комп'ютерні.

На кафедрі регулярно проводяться методичні наради і семінари з підвищення методичного рівня викладання навчальних дисциплін.

Наверх