ОПП Практична психологія морегосподарської галузі

Освітньо-професійна програма підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія (далі – ОПП Практична психологія морегосподарської галузі) розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, з урахуванням вимог, викладених у «Методичних рекомендаціях щодо розроблення стандартів вищої освіти», схвалених сектором вищої освіти Науково-методичної ради МОН України (протокол №3 від 29.03.2016 р.), постанов Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. № 1187.

Розроблення освітньої програми «Практична психологія морегосподарської галузі» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти розпочалося у 2016 році та враховувало багаторічний досвід підготовки в університеті фахівців за різними спеціальностями, а також особливе зацікавлення у відкритті програми серед випускників повного загального середнього рівня освіти. ОП «Практична психологія морегосподарської галузі» вперше була затверджена рішенням Вченої ради Одеського національного морського університету від 25 січня 2017 р., протокол № 8.

Створенню освітньої програми перебував аналіз потреб галузі з урахуванням соціально-економічних умов і особливостей професійного напряму Південного регіону України й ринку освітніх послуг, консультації з роботодавцями, зокрема: Харківська медична академія післядипломної освіти, Головне управління міністерства внутрішніх справ України в Одеській області, Центр морської медицини українського науково-дослідного інституту медицини транспорту МОЗ України, студентами і представниками академічної спільноти та загальна оцінка достатності наявних кадрових, фінансових та матеріально-технічних ресурсів для її реалізації.

ОПП «Практична психологія морегосподарської галузі» розроблена робочою групою Університету у складі керівника групи (гаранта ОПП) професор, д.психол.н. Шевченко Р.П., а також членів групи: директоркою Навчально-наукового морського гуманітарного інституту Одеського національного морського університету, доцентом, к.е.н. Самойловською В.П., доцентом, к. психол.н. Чумаєвою Ю.В., ст.викладачем кафедри практичної психології Малиш В.Є., ст.викладачем кафедри практичної психології Діколь-Кобриною О.А., секретарем Національної ліги психотерапії, психосоматики та медичної психології України, к. психол.н. Алієвою Т.А. студент 2 к. Чендорогло С.В., студентка 4 к. В. Карамян.

Цілі освітньо-професійної програми: формування наукових уявлень про природу психіки, про методи та результати дослідження психічних явищ; розвиток здатності до застосування психологічних знань в умовах професійної морегосподарської діяльності.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра орієнтована на здобуття студентами професійних знань, умінь, навичок та інших компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності. Ґрунтується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану психології, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: уміння організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову) співробітникам морського та річкового транспорту; уміння адаптуватися до нових ситуацій пов’язаних з особливостями роботи практичного психолога у морегосподарській галузі та здатність до професійної мобільності; вміння формувати ділове спілкування, своєчасно регулювати ділові конфлікти на морському та річковому транспорті; вміння надавати психоконсультативну допомогу морякам до та після рейсу; вміння надавати просвітницьку, психологічну, консультативну допомогу сім’ям моряків під час находження моряка в рейсі та після його повернення із рейсу; вміння сформувати у моряка здатність організувати та управляти своїм робочим часом, всім особистісним простором, вміти організувати особистісний розвиток в умовах рейсу; здатність до формування транскультуральних понять, вміння співпрацювати з представниками різних релігійних конфесій, культур.

Вступ на освітню програму здійснюється на основі ступеня (рівня):

Повна загальна середня освіта, на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Повна загальна середня освіта, на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Результати навчання визначаються за додатком до документу про освіту, а також за результатами вступних випробувань: для вступу на 1 курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти - у формі ЗНО з дисциплін, передбачених Правилами прийому до ОНМУ; для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») - у формі ЗНО з української мови і літератури, а також фахового випробування.

ОПП Практична психологія морегосподарської галузі, 2021 (проєкт)

Увага!!! Зауваження, пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення проєкту ОП Практична психологія в морегосподарській галузі за першим (бакалаврським) рівнем надсилати за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (Шевченко Росіна Петрівна) або за телефонами:
067-751-7544 Самойловська Валентина Петрівна
093-879-3640 Шевченко Росіна Петрівна

ОПП Практична психологія морегосподарської галузі, 2020

ОПП Практична психологія морегосподарської галузі, 2019

Навчальний план 2020 спеціальності 053 "Психологія" (денна форма)

Навчальний план 2020 спеціальності 053 "Психологія" (скорочене навчання)

Навчальний план 2020 спеціальності 053 "Психологія" (заочна форма)

Навчальний план 2021 спеціальності 053 "Психологія" (денна форма)

Навчальний план 2021 спеціальності 053 "Психологія" (заочна форма)

Рецензія-відгук на ОП "Психологія"

Рецензія-відгук на ОП "Психологія"

Рецензія-відгук на ОП "Психологія"

Рецензія-відгук на ОП "Психологія"

Відомості про самооцінювання ОП за першим (бакалаврським) рівнем

Програма вступного випробування 2021

Договори про організацію практики здобувачів вищої освіти ОНМУ

Договір про організацію практики здобувачів вищої освіти ОНМУ (Одеський дитячий будинок-інтернат)

Договір про організацію практики здобувачів вищої освіти ОНМУ (Комунальна установа "Одеський інклюзивно-ресурсний центр")

Договір про організацію практики здобувачів вищої освіти ОНМУ (ПЦ Смірнової О.")

Договір про організацію практики здобувачів вищої освіти ОНМУ ("Совушка")

Договір про організацію практики здобувачів вищої освіти ОНМУ (Теплодарська загальноосвітня школа №1)

Договір про організацію практики здобувачів вищої освіти ОНМУ (Національна ліга психотерапії, психосоматики та медичної психології України)

Договір про організацію практики здобувачів вищої освіти ОНМУ (Одеський навчально-виховальний комплекс № 90)

Договір про організацію практики здобувачів вищої освіти ОНМУ (Одеський юридичний ліцей)

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НАВЧАЛЬНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 "ПСИХОЛОГІЯ"
Навчальні дисципліни, які викладаються на ОП Силлабус диципліни
Oбов’язкові компоненти ОП
АРТ терапія +
Вікова психологія +
Вікова фізіологія та валеологія +
Вступ до фаху +
Демографія +
Диференціальна психологія +
Експериментальна психологія +
Загальна психологія +
Історія психології +
Математичні методи в психології +
Методика викладанния психології +
Методичні та теоретичні проблеми психології +
Основи дефектології +
Основи клінічної психології +
Основи патопсихології +
Основи психологічного консультування +
Педагогічна психологія +
Політична психологія +
Психологічна служба в системі освіти +
Психодіагностика +
Психокорекція +
Психологія праці та інженерна психологія +
Психологія управління +
Психофізіологія +
Соціальна психологія +
Сучасні теорії глибинної психології +
Юридична психологія +
Вибіркові компоненти ОП
Акмеологія +
Військова психологія та психологія в екстримальних умовах +
Віктимологія +
Гендерна психологія +
Дитяча та підліткова психологія +
Екзистенційна психологія +
Економічна психологія та психологія підприємницької діяльності +
Етнопсихологія +
Kомунікативна психологія та конфліктологія морегосподарчої галузі +
Кризова психологiя та консультування працiвникiв морського транспорту +
Кримінальна та судова психологія +
Наукові школи та теорії сучасної психології +
Основи кадрової та профорієнтаційної роботи на морському транспорті +
Основи психогенетики +
Паліативна та хоспісна допомога +
Пенітенціарна психологія +
Перинатальна психологія +
Правове забезпечення практичної психології +
Психологія девіантної поведінки +
Психологія бізнесу PR та реклами +
Психологія здоровʹя +
Психологія кризових станів особистості +
Психологія лідерства +
Психологія релігійної толерантності на морському транспорті +
Психологія самореалізації +
Психологія свідомості +
Психологія сексуальності +
Психологія спорту +
Психологія стресу в професійній діяльності +
Психологія творчості +
Психологія часу +
Психосоматика та соматопсихіка +
Реабілітаційна психологія працівників морського транспорту +
Сімейна психологія +
Соціальна педагогіка +
Спеціальна психологія +
Суїцидологія +
Тактика поведінки медпрацівників +
Чинники успішного працевлаштування в морегосподарській галузі +
Культура спілкування на морському транспорті +
Домедична допомога з практикумом кризової психотерапії +
Психологія особистості та особистісного розвитку +
Психологічна стійкість особистості +
Соціальна психіатрія з основами психологічної експертизи +
Наверх

background