Кафедрою у 2004 році підготовлено та видано Навчальний посібник, рекомендований Міністерством освіти і науки України, Лист МОН №1/11-5373 від 25.12.2003 р.: Кримінальне право України. Загальна частина: Навчальний посібник. / За заг. ред. проф. Багрій-Шахматова Л.В. // О.: ОНМУ. – 2004. – 676 с.

Навчальний посібник підготовлено у відповідності з програмою курсу кримінального права та розраховано на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів, а також працівників судових і правоохоронних органів.

26 грудня 2012 року кафедрою проведено Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Проблеми правопорушень у транспортній сфері: науково-практичний аспект» за напрямами:

  • Перспективи розвитку законодавства щодо правопорушень на транспорті;
  • Злочини та адміністративні правопорушення на транспорті та їх протидія;
  • Провадження у справах про правопорушення на транспорті;
  • Юридична відповідальність за правопорушення на транспорті;
  • Суб’єкти протидії правопорушень на транспорті та їх правовий статус.

Науково-дослідна робота на тему: "Адміністративні проступки на транспорті та особливості їх провадження" передбачає рекомендації і роз'яснення законодавства щодо поняття та класифікації адміністративних проступків на транспорті та особливостей їх провадження. Виділяється, що такі суттєві проступки, як порушення правил безпеки руху на залізничному, повітряному, морському, річковому транспорті та маломірних суднах, порушення правил пожежної безпеки на цих видах транспорту, самовільне використання з корисливою метою транспортних засобів, порушення правил перевезення небезпечних речовин і предметів, порушення Правил охорони магістральних трубопроводів залишилися поза увагою законодавця щодо адміністративної відповідальності на загальних підставах. У зв'язку з цим, щодо деяких справ про адміністративні правопорушення, наприклад, в сфері безпеки дорожнього руху, пропонується запровадити спрощене провадження. За умови забезпечення законності в діяльності ДАІ та подолання корупційних виявів пропонується запровадити виконання стягнення у вигляді штрафу на місці вчинення правопорушення з видачею працівником ДАІ правопорушнику відповідної квитанції про сплату штрафу. Вбачається, що така практика забезпечить зручність правопорушнику в виконанні накладеного на нього стягнення та економію його часу.

За тематикою НДР проведено круглий стіл, оновлено навчальні та робочі програми. Матеріали НДР використовуються у викладанні дисциплін: Адміністративне право; Адміністративне процесуальне право, Адвокатура України; Кримінальне право; Кримінальний процес.

Наразі виконується тема НДР «Особливості кримінальної та адміністративної відповідальності за правопорушення на транспорті». Метою дослідження є визначення поняття кримінальних правопорушень на транспорті та їх класифікація, а також дослідження проблемних аспектів кримінально-правової кваліфікації злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту та визначення проблеми кримінальної відповідальності за них.

Наверх

backuap