Експертні висновки за результатами акредитаційної експертизи освітньої діяльності Одеського національного морського університету пов’язаної з наданням вищої освіти першого рівня «бакалавр» галузі знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка» за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка».

Детально.

Наверх

background