Одеський національний морський університет
оголошує конкурс на заміщення посади
директора Чорноморського морського коледжу

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою і мають стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників або педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше як десять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву на участь у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання (за наявності), довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000р. № 1465 («Офіційний вісник України», 2000р. №39, ст.1656 ), довідку про наявність або відсутність судимості, інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, копію паспорта, засвідчену претендентом, копію трудової книжки, письмову згоду на збір та обробку персональних даних. Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Прийом документів для участі у конкурсі на заміщення посади директора Чорноморського морського коледжу з 02 жовтня 2017 р. до 02 грудня 2017 р.

Дата проведення виборів 06 грудня 2017 р.

Документи надсилати на адресу: Одеський національний морський університет, 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34, відділ кадрів. Телефон для довідок: (048) 728-13-58, (048) 728-13-48.

Наверх

background