​​

Інформація щодо порядку зарахування вступників на ОС Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти до Одеського національного морського університету за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальності 035 Філологія, 051 Економіка, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
Етапи реалізації права вступників на обрані місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб Денна форма навчання
Tермін опублікування рейтингових списків 10 серпня
Термін оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування І етап:
10 серпня до 12:00
ІІ етап:
14 серпня до 12:00
ІІІ етап:
18 серпня до 12:00
Термін оновлення рейтингових списків ІІ етап:
14 серпня
ІІI етап:
18 серпня
Термін виконання вимог до зарахування вступниками І етап:
12 серпня до 17:00
ІІ етап:
16 серпня до 17:00
ІІІ етап:
20 серпня до 17:00
Термін видання наказів про зарахування І етап:
13 серпня
ІІ етап:
17 серпня
ІІІ етап:
21 серпня

Вступники, які отримали рекомендацію на зарахування на ОС Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти до Одеського національного морського університету за кошти фізичних та/або юридичних осіб мають виконати вимоги до зарахування, що визначені у Правилах прийому до Одеського національного морського університету у 2021 (Розділ Х, пункт 1), у зазначені строки. Якщо у разі отримання рекомендації до зарахування вступник не виконав вимоги до зарахування у встановлені строки, заява такого вступника виключається із подальшої участі у конкурсному відборі.

Наверх