Збірник наукових праць «Методи і способи управління розвитком транспортних систем» заснований в 2001 році Одеським національним морським університетом як фахове наукове видання України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. У збірнику публікуються результати досліджень, присвячені актуальним проблемам економіко-математичного моделювання та управління проектами розвитку транспортних систем.

Збірник розрахований на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і здобувачів вчених ступенів, фахівців, в областях економіки, управління, моделювання та технічного розвитку транспортних систем.

Наверх