Збірник наукових праць «Розвиток методів управління та господарювання на транспорті» заснований у 1996 році Одеським національним морським університетом як наукове видання, яке публікує результати досліджень в сфері економіки підприємства, менеджменту та маркетингу в галузі транспорту, його підприємств і організацій транспортної інфраструктури. Розглядаються різноманітні аспекти функціонування транспортної галузі та її підприємств, менеджменту морських перевезень, портової та інших видів діяльності, підвищення ефективності діяльності на транспорті та в обслуговуючих його підприємствах та організаціях.

Збірник розрахований на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і здобувачів вчених ступенів, фахівців, що займаються вирішенням проблем економіки, управління та підприємницької діяльності на транспорті та суміжних з ним галузях народного господарства.

Наверх