д-р техн. наук, проф. С.В. Руденко – головний редактор

д-р. техн. наук, проф. А.І. Рибак - заступник головного редактора

А.В. Бондар − відповідальний секретар

Міжнародні члени редколегії:

Семенов Ю.І. − д-р техн. наук, проф., зав. каф. у технічному університеті Померанії, Щецин, Польща

Бабаєв І.А. (Азербайджан) − д-р техн. наук, проф., президент Азербайджанської асоціації управління проектами, Азербайджан

д-р фіз.-мат. наук, проф. Андронов І.Л.

д-р техн. наук, проф. Варбанець Р.А.

д-р техн. наук, проф. Вичужанін В.В.

д-р техн. наук, проф. Дубровський М.П.

д-р техн. наук, проф. Єгупов К.В.

д-р економ. наук, проф. Жихарєва В.В.

д-р техн. наук, проф. Кириллова О.В.

д-р техн. наук, проф. Конопльов А.В.

д-р економ. наук, проф. Лапкіна І.О.

д-р економ. наук, проф. Махуренко Г.С.

канд. економ. наук, доцент Михайлова Ю.В.

канд. техн. наук, доцент Немчук О.О.

канд. техн. наук, доцент Пітерська В.М.

д-р економ. наук, проф. Постан М.Я.

д-р техн. наук, проф. Рогачко С.І.

канд. економ. наук, доцент Сильванська Г.М.

канд. техн. наук, доцент Хотін С.Ю.

д-р техн. наук, проф. Шибаєв О.Г.

Наверх

background