Правила прийому в ОНМУ в 2021 р.

Зміни до Правил прийому в ОНМУ в 2021 р.

Зміни до Правил прийому в ОНМУ в 2021 р.

Зміни до Правил прийому в ОНМУ в 2021 р.

Зміни до Правил прийому в ОНМУ в 2021 р.

Зміни до Правил прийому в ОНМУ в 2021 р.

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції

Правила прийому здобувачів наукового ступеня доктора філософії та доктора наук до аспірантури та докторантури Одеського національного морського університету

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В ОДЕСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МОРСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Обчислення конкурсного балу при вступі до ОНМУ

Перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування для окремих категорій вступників при вступі на перший курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсному відборі або для зарахування на навчання поза конкурсом до Одеського національного морського університету

Правила прийому для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях України та території населених пунктів на лінії зіткнення

Порядок роботи приймальної комісії ОНМУ

Наверх