НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОНМУ (НАУКОВІ ШКОЛИ)

Назва наукової школи Галузь знань Керівник Посилання на сторінку
Морське право Морське право Балобанов О.О. !
Діагностика суднових енергетичних установок 27 Транспорт, 271, Річковий та морський транспорт Варбанець Р.А. !
Портова, прибережна та геотехнічна інженерія 19 Архітектура та будівництво Дубровський М.П. !
Підприємництво на морському транспорті 07 Управління та адміністрування Котлубай О.М. !
Оптимальне управління функціонуванням та розвитком транспортних і логістичних систем 07 Управління та адміністрування Лапкіна І.О. !
Управління економічними ризиками у діяльності логістичних систем 07 Управління та адміністрування Постан М.Я. !
Ефективність просторового розвитку туризму 24 Сфера послуг, 242 Туризм Семенов В.Ф. !
Фактори стресостійкості у сучасному суспільстві та розвиток психокорекційних заходів на основі постстрессовій психотерапії 053 Психологія Шевченко Р.П. !
Динаміка суднових пропульсивних комплексів 27 Транспорт, 271 Річковий і морський транспорт Яровенко В.А. !
Інвестиційна діяльність, економічна діагностика та оцінка бізнесу на морському транспорті 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність: 051 Економіка Жихарєва В.В. !
Математичне моделювання обєктів і процесів 01.03.02 Астрофізика, радіоастрономія
01.01.01 Математичний аналіз
01.01.02 Диференціальні рівняння
01.04.07 Фізика твердого тіла
Андронов І.Л. !
Напружено-деформований стан та міцність бетонних і залізобетонних конструкцій при різних впливах з урахуванням структури бетону 19. Архітектура та будівництво Дорофєєв В.С. !
Сейсмічний ризик і сейсмостійкість будівель і споруд 19. Архітектура та будівництво Єгупов К.В. !

Наука

Menu
Наверх