Одеський національний морський університет бере участь у наступних міжнародних проектах

Tempus: 517374-Tempus-1-2011-1-RUTEMPUS-JPCR «Комунікаційні та інформаційні технології для підвищення безпеки та ефективності руху: EU-RU-UA Магістерська і PhD програми з інтелектуальних транспортних систем» («Communication and Information technology for Improvement Safety and Efficiency of Traffic flows: EU-RU-UA Master and PhD Programs in Intelligent Transport Systems, CITISET»)

FP7: Coordination (or networking) actions FP7-REGIONS-2011-1: REGIONS-CT-2011-287091-LOG4GREEN «Розвиток транспортних кластерів та забезпечення умов впровадження стратегічного плану спільних дій з регіональної інноваційної політики для шести регіонів» («Transport Clusters Development and Implementation Measures of a Six-Region Strategic Joint Action Plan for Knowledge-based Regional Innovation»)

SEE: South East Europe Transnational Cooperation Programme «Поліпшення пропуску в пунктах перетину кордону для інтеграції Південно-Східної Європи» («Accessibility improved at border Crossings for the integration of South East Europe, ACROSSEE»)

EMMCs: Erasmus Mundus Masters Courses, Action 1, EMMCMSP 520095-EM-1-2011-1-IT-ERA MUNDUS-EMMC «Магістерські курси з морського просторового планування» («Erasmus Mundus Master Course on Maritime Spatial Planning»)

Erasmus Mundus, Аction 2: «ALRAKIS II (Азербайджан, Вірменія, Грузія, Україна)» («ALRAKIS II (Azerbaijan, Armenia, Georgia, Ukraine)»)

Joint Operational Programme «BLACK SEA 2013-2015»: «Створення між університетського центру з управління та оцінки екологічними і технологічними ризиками в Чорному морі» («Creation of Interuniversity centre for risk management and assessment for prevention of ecological and technological risks in the Black Sea, IUCRISKMAN 2013-2015»)

GUMLog - German Ukrainian Master Program in Logistics: «Німецько-українська магістерська програма в області логістики»

Наверх

background