Науково-дослідницька діяльність безперервно ведеться на кафедрі з дня її заснування. Захист дисертаційних робіт не переривалася навіть в роки евакуації ВНЗ в роки Другої світової війни.

За час свого існування на кафедрі постійно проводилася науково-дослідна робота, яка отримала високу оцінку фахівців. Багато наукові роботи проводилися спільно з організаціями Міністерства морського флоту, Союзморнііпроект, ЦНИИМФ, Чорноморського, Азовського, Дунайського і ін. Пароплавств.

З 2012 по 2015 р при Науково-дослідному інституті фундаментальних і прикладних досліджень співробітниками кафедри, здобувачами, аспірантами, а також студентами велася робота по темі «Організація транспортного процесса та управління роботом флоту на міжнародному Сайти Вся транспортних послуг в условиях глобалізації МІЖНАРОДНОГО судноплавства» (656.61 .07: 629.123.3 + 629.123.4, № держ. реєстрації: 0109U003246). Керівник НДР: д.т.н., проф. А. Г. Шибаєв.

З 2015 р кафедра працює над темою науково-дослідної роботи «Організація транспортного процесу та управління роботою флоту на ринку міжнародного судноплавства». За результатами роботи над темою видана колективна монографія.

Сьогодні на кафедрі «Експлуатація флоту і технологія морських перевезень» ведеться науково-дослідна робота аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата наук (Ph.D).

У 2016-17 навчальному році на кафедрі виконані і успішно захищені в Спеціалізованому вченій раді ОНМУ дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Е. В. Кирилової «Теоретичні основи управління роботом флоту у транспортно-технологічних системах» і кандидатська дисертація Д. О. Вишневського «Методичні основи организации роботи універсальніх суден на міжнародніх лініях », підготовлені до захисту дисертації Мелешенко К. С., Берневек Т. І., Вишневської О. Д.

Усі дисципліни , які викладаються на кафедрі, забезпечені методичними матеріалами. За останні 5 років співробітниками кафедри було підготовлено та видано 50 методичних вказівок та 10 навчальних посібників( один з грифом МОНУ).

У 2017 року кафедра успішно пройшла чергову акредитацію МОНУ за спеціальністю 275.Транспортні технології ( Морській транспорт.Магістратура.)

Науково-дослідна діяльність безперервно ведеться на кафедрі з дня її існування.

За час свого існування на кафедрі постійно проводилася науково-дослідна робота, яка отримала високу оцінку фахівців в транспортній галузі.

З 2012 року по 2017 рік при Науково-дослідному інституті фундаментальних і прикладних досліджень співробітниками кафедри, здобувачами, аспірантами, а також студентами велася робота по темі «Удосконалення методології управління портами» ( № держ. реєстрації 0112U004303). Керівник НДР: Зав.каф. «Експлуатація морських портів», к.т.н., доц. Кириллова О.В.

З 2015 року кафедра працює над темою науково-дослідної роботи «Проблеми функціонування і розвитку портів». За результатами роботи над темою опубліковані дві колективні монографії.

Сьогодні на кафедрі «ЕПІТВР» ведеться науково-дослідна робота аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата наук ( Ph.D).

У 2016-17 навчальному році на кафедрі виконані і успішно захищені в Спеціалізованому вченій раді ОНМУ дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Е. В. Кириллової «Теоретичні основи управління роботою флоту у транспортно-технологічних системах» і кандидатська дисертація А.О. Мурадьяна «Методичні основи узгодженого управління процесом перевалки вантажів у загальнотранспортних вузлах».

Історія кафедри «Комерційне забезпечення транспортних процесів» розпочалася 1 вересня 1965 року. Базовими напрямками кафедри в навчальному процесі були і залишаються донині:

  • зовнішньоторговельна діяльність і організація її транспортного забезпечення;
  • фрахтування та фрахтово-брокерська діяльність;
  • дослідження фрахтових ринків;
  • транспортно-експедиторське обслуговування зовнішньоторговельних вантажів;
  • агентування морських суден;
  • митно-брокерські операції;
  • тарифи і фрахти в системі морських перевезень;
  • страхування вантажів, транспортних засобів і претензійна робота.

Унікальне поєднання в дисциплінах технологічних, економічних, правових і комерційних аспектів процесів доставки вантажів морським транспортом і бізнес-процесів підприємств морської транспортної сфери є відмітною рисою кафедри.

Можливість розробки творчих проектів – індивідуально або в команді – в рамках дисциплін кафедри дозволяє студентам реалізувати творчий потенціал і отримати навички розробки та презентації власних ідей.

Кафедра постійно працює над вдосконаленням змісту своїх дисциплін відповідно до вимог сучасних роботодавців в транспортній сфері.

Ласкаво просимо на кафедру
«Комерційне забезпечення транспортних процесів»!

Завідуючий кафедрою «Комерційне забезпечення транспортних процесів»

Онищенко 
Світлана Петрівна
 

доктор економічних наук, професор

 

Режим роботи кафедри «Комерційне забезпечення транспортних процесів»

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри «Комерційне забезпечення транспортних процесів»

Адреса: 65029, м. Одесса, ул. Мечникова, 34, каб. 301, 302 лабораторного корпусу ОНМУ

Телефон: + 38 (048)

Поштова скринька кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інформація

про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін
зі спеціальності "Транспортні технології" 
рівень - PhD

1. Освітня програма

2. Навчальний план

3. Пояснювальна записка до навчального плану

4. Інформація про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Професійна англійська мова наукового спілкування
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методичні основи та практичні аспекти аналізу інформаційних джерел
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Теоретичні основи структуризації наукового дослідження, підготовки рукопису та захисту дисертації
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методи наукових досліджень та планування експерименту
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Педагогіка та психологія вищої школи
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методологія формування тарифів та фрахтів у системі морських перевезень
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методологія управління проектами
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Наукові основи організації технологічних процесів перевезення вантажів і пасажирів, а також управління роботою флоту
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Наукові основи організації технологічних процесів переробки вантажів і управління роботою порту (транспортного вузлу)
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Наукові основи організації та управління роботою спеціалізованого флоту
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методологічні основи управління трудовими ресурсами підприємств транспортної інфраструктури
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Наукові основи організації та управління обслуговуванням вантажів і транспортних засобів у портах (транспортних вузлах)
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Наукові основи конкуренції
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Теоретичні та методологічні основи прийняття управлінських рішень
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Системна інтеграція процесів доставки вантажів
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Управління проектами та програмами розвитку підприємств та виробництв транспортної галузі
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Моделювання динаміки кон’юнктури та поведінки суб’єктів ринку морських транспортних послуг
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методологія організації транспортного обслуговування зовнішньоторговельних вантажопотоків
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Інформаційні технології в науці та освіті
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Теорія подібності та розмірностей
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Спеціальні функції
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Історія педагогіки і освіти
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Педагогічна інноватика
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методика підготовки наукових праць англійською мовою
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби

5. Інформаційне забезпечення

Наверх