Викладацький склад кафедри «Економіка і фінанси володіє прогресивними методами навчання і контролю знань студентів. Широко використовуються методи активізації навчального процесу з метою підвищення зацікавленості студентів в одержанні професійних компетенцій. На кафедрі організовуються ділові ігри, навчальні екскурсії на підприємства, майстер-класи, зустрічі з працівниками підприємств морського транспорту, на яких студенти можуть «з перших рук» довідатися про реалії роботи підприємств і визначитися зі своїми інтересами після закінчення університету. Також проводяться зустрічі з фахівцями в окремих галузях знань, бізнесменами.

Викладачи кафедри регулярно проходять підвищення кваліфікації на підприємствах морської галузі та фінансових установах, а також навчаються на професійних дистанційних курсах. Наші сертифікати:

Методичне забезпечення всіх навчальних дисциплін для студентів здійснюється на дистанційній платформі Moodle (США). Викладачами кафедри за останні роки були підготовлені такі навчальні та навчально-методичні посібники.

Підручники та навчальні посібники:

1. Экономика морского транспорта: учебник / В.В. Жихарева, А.М. Котлубай, О.Н. Кибик и др.; под ред. В.В. Жихаревой. Х.: «БУРУН КНИГА», 2012. 480 с.

2. Воркунова О.В., Ярова Н.В. Основи економіки будівництва: навч. посіб. Одеса: ОНМУ, 2015. 168 с.

3. Жихарева В. В., Власенко О. С., Яровая Н.В. Экономика и организация морских круизов : учеб. пособие. Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2016. 249 с.

4. Жихарєва В.В. Міжнародні фрахтові ринки: навч. посібник. Одеса: ОНМУ, 2015. 132 с.

5. Жихарєва В.В. Техніко-економічне обґрунтування проектно-конструкторських робіт: навч. посібник. Одеса: ОНМУ, 2016. 133 с.

6. Жихарєва В.В., Онешко С.В. Ціноутворення на морському транспорті: навч. посібник. Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2018. 230 с.

7. Марченко М.М., Ширяєва Л.В., Онешко С.В., Чиж Л.П., Хотєєва Н.В. Аналіз фінансової звітності (практикум): навч. посіб./ під заг. ред. Л.В. Ширяєвої. Одеса: Інтерпрінт, 2017. 142 с.

8. Менеджмент підприємницької діяльності / О.В. Полуяктова, Т.Г. Доброва, С.П. Тронько, В.В. Баришнікова та ін. Навч. посіб. для професійної підготовки військовослужбовців ЗС України звільнених у запас. Проект «Україна – Норвегія». Одеса: ФОП Галуза Н.М, 2015. 224 с.

9. Онешко С.В., Бойко М.О. Контролінг стивідорної діяльності: навчальний посібник. Одеса: Астропринт, 2019. 268 с.

10. Чиж Л.П., Хотєєва Н.В., Корецька О.В. Страхування: навч. посібник. Одеса: ОНМУ, 2019. 147 с.

11. Ширяєва Л.В., Онешко С.В. Вступ до фаху «Економіка»: навчальний посібник (тексти лекцій). Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2018. 107 с.

12. Ширяєва Л.В., Онешко С.В., Хотєєва Н.В.. Фінанси, гроші та кредит: навчальний посібник. Одеса: Інтерпрінт, 2017. 358 с.

13. Ширяева Л.В. Экономическая безопасность и конкурентная разведка: учеб. пособие / Л.В. Ширяева, В.И. Захарченко, Н.Н. Меркулов, Н.В. Захарченко. Одесса: Атлант, 2017. 519 с.

14. Ширяева Л.В., В.И. Захарченко, Н.Н. Меркулов, Н.В. Захарченко Экономическая безопасность бизнеса в трансформационной экономике: учеб. пособие. Одесса: Бахва, 2015. 188 с.

15. Ширяєва Л.В. Елементи стандартної моделі сучасної трансформаційної економіки: навч. посібник / Л.В. Ширяєва, В.І. Захарченко, М.М. Меркулов, Н.В. Захарченко. Одесса: Наука і техніка, 2016. Ч. І. 236 с.

16. Ширяєва Л.В. Фінанси, грошовий обіг та кредит: Навчально-методичний посібник / Л.В. Ширяєва, Н.В. Хотєєва. Одеса: ОНМУ, 2013. 61 с.

17. Ширяєва Л.В., Чиж Л.П. Техніко-економічний аналіз на підприємствах морського транспорт: навч. посібник. Одеса: ОНМУ. 2015. 158 с.

Методичні вказівки:

1. Бакалаврська та магістерська випускна робота: методика написання, правила оформлення і порядок захисту: методичні рекомендації для студентів-випускників / В.В. Жихарєва, О.В. Воркунова, Н.В. Ярова. Одеса: ОНМУ, 2018. 49 с.

2. Баришнікова В.В. Історія економіки та економічної думки: Методичні вказівки для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Одеса: ОНМУ, 2019. 38 с.

3. Версанова Г.А. Основи економіки морського транспорту. Методичні вказівки до практичних, семінарськіх зайняти та самостійної роботи. Спеціальність 275 «Транспорті технології». ОНМУ. 2016. 32 с.

4. Версанова Г.А. Методичні вказівки з економічного обґрунтування дипломних проектів. Спеціальність 135 «Кораблі та океанотехніка» ОНМУ. 2017. 36 с.

5. Вєрсанова Г.А. Економіка. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять та організації самостійної роботи студентів спеціальності 073 « Менеджмент» . 2020. 13 с.

6. Вєрсанова Г.А. Економічне обґрунтування дипломних проектів. Методичні вказівки . Спеціальність: «Експлуатація суднових енергетичних установок». ОНМУ. 20 с.

7. Вєрсанова Г.А. Економічне обґрунтування дипломних проектів. Методичні вказівки Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» ОНМУ. 2018. 36 с.

8. Власенко О.С. Економіка підприємств сервісної діяльності : методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять. Одеса : ОНМУ, 2018. 32 с.

9. Власенко О.С. Економіка праці та соціально-трудові відносини : методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять. Одеса: ОНМУ, 2020. 31 с.

10. Власенко О.С. Регулювання економіки та соціально-трудові відносини : методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять. Одеса : ОНМУ, 2019. 23 с.

11. Воркунова О.В., Ярова Н.В. Методичні вказівки щодо проведення семінарських, практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств». Одеса: ОНМУ, 2017. 40 с.

12. Воркунова О.В., Ярова Н.В. Методичні вказівки щодо проведення семінарських, практичних занять та організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни «Економіка підприємства». Одеса : ОНМУ, 2020. 34 с.

13. Воркунова О.В., Ярова Н.В., Хотєєва Н.В. Методичні вказівки щодо проведення семінарських, практичних занять і організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни «Мікроекономіка (поглиблений рівень)». Одеса : ОНМУ, 2019. 66 с.

14. Воркунова О.В., Ярова Н.В., Хотєєва Н.В. Методичні вказівки щодо проведення семінарських, практичних занять та організації самостійної роботи студентів та студентів-заочників з дисципліни «Основи економіки морського транспорту». Одеса : ОНМУ, 2019. 53 с.

15. Жихарєва В.В. Економіка морського транспорту: методичні вказівки щодо проведення практичних занять студентів очної та заочної форм навчання спец. 073 «Менеджмент». Одеса: ОНМУ, 2020. 63 с.

16. Жихарєва В.В. Економіка судноплавних компаній: методичні вказівки щодо проведення практичних занять студентів очної та заочної форм навчання спец. 051 «Економіка». Одеса: ОНМУ, 2020. 63 с.

17. Жихарєва В.В. Економіка судноплавства: методичні вказівки щодо проведення практичних занять аспірантів спец. 051 «Економіка». Одеса: ОНМУ, 2020. 40 с.

18. Жихарєва В.В. Техніко-економічне обґрунтування проектно-конструкторських робіт: методичні вказівки щодо проведення практичних занять студентів очної та заочної форм навчання спец. 135 «Суднобудування». Одеса: ОНМУ, 2020. 35 с.

19. Корецкая О.В. Статистика: тексти лекцій. 2017. 50 с.

20. Корецкая О.В. Страхування: методичні вказівки щодо проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Для спеціальності 051 «Економіка». Одеса: 2019. 25 с.

21. Корецька О.В. Страхування: Тексти лекцій для студентів спеціальності 051 "Економіка". Одеса: Електронна бібліотека ОНМУ, 2017. 50 с.

22. Онешко С.В. Макроекономіка (поглиблений рівень): Методичні вказівки до вивчення дисципліни на заочній формі навчання. Одеса: ОНМУ, 2019. 32 с.

23. Онешко С.В. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочного відділення по дисципліні «Аудит» для бакалаврів спеціальності 051 «Економіка». 2020. 40 с.

24. Познанська І.В. Фінансова математика: методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять. Одеса: ОНМУ, 2019. 28 с.

25. Познанська І.В. Фінансова математика: методичні вказівки до проведення самостійної роботи студентів. Одеса: ОНМУ, 2019. 14 с.

26. Чиж Л.П. Економічна діагностика. Методичні вказівки до практичних занять. Одеса: ОНМУ. 2018. 52 с.

27. Чиж Л.П. Економічний аналіз. Методичні вказівки до самостійної роботи бакалаврів спец. 051 Економіка, 073 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денної і заочної форми навчання. Одеса, 2019. 40 с.

28. Ширяєва Л.В. Методичні вказівки для практичних і семінарських занять «Гроші та кредит» (спеціальність 051 «Економіка») / Л.В. Ширяєва, Н.В. Хотєєва. Одеса: ОНМУ, 2015. 45 с.

29. Ширяєва Л.В., Корецкая О.В. Економіка підприємства: методичні вказівки щодо проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Для спеціальності «Механічна інженерія». Одеса: 2019. 25с.

30. Ширяєва Л.В., Корецкая О.В. Основи економіки: методичні вказівки щодо проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів. Одеса: 2019. 28 с.

31. Ярова Н.В. Воркунова О.В. Методичні вказівки щодо проведення семінарських і практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Економічна безпека підприємства». Одеса : ОНМУ, 2016. 30 с.

32. Ярова Н.В. Воркунова О.В. Методичні вказівки щодо проведення семінарських і практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Економіка і організація портового господарства». Одеса : ОНМУ, 2016. 35 с.

На регулярній основі кафедрою проводиться І-ї етап Олімпіади з економіки підприємства, фінансів та інших дисциплін. Переможці І-го етапу беруть участь в ІІ-му етапі, що проводиться в одному з ВНЗ України. Студенти представляють університет у Києві, Луцькі, Полтаві та інших містах України.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть участь у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт з економіки підприємства, регулярно одержують дипломи І і ІІ ступеня.

Студенти спеціальності «Економіка» при підтримці викладачів кафедри беруть участь у престижному міжнародному конкурсі з фінансової аналітики CFA Institute Research Challenge (США).

Наукова школа «Інвестиційна діяльність, економічна діагностика та оцінка бізнесу на морському транспорті».

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність: 051 Економіка.

Загальні відомості про школу

Засновники:

Наукова школа має багату історію становлення та розвитку. В різні роки економічний науковий напрям представляли професора І.І. Герліх, М.О. Мілюков, М.Ф. Сердюк, В.Г. Якушенко, М.Т. Примачов, І.В. Морозова, доценти Є.Н. Шрабштейн, М.К. Кругленко, С.М. Топчий, А.А.Черкесов-Цибізов, Ю.П. Губанков та ін. У 1993 році наукову школу очолив доктор економічних наук, професор В.І. Чекаловець, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, академік Транспортної академії України, автор більш ніж 100 наукових праць, який підготував 16 кандидатів економічних наук.

Чекаловець
Віктор Ігнатович
 
доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України,
академік Транспортної академії України

Очолює наукову школу Жихарєва Влада Вікторівна, доктор економічних наук, професор, академік Транспортної Академії України.
Жихарєва
Влада Вікторівна
 
доктор економічних наук, професор,
академік Транспортної Академії України

Кількісний склад наукової школи – 22 особи.

  Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб):

 • докторів наук – 4;
 • кандидатів наук – 12;
 • доцентів ОНМУ – 1;
 • професорів ОНМУ – 1;
 • старших викладачів – 1;
 • аспірантів – 6.
 • Представники наукової школи «Інвестиційна діяльність, економічна діагностика та оцінка бізнесу на морському транспорті»:

  д.е.н., проф. В.В. Жихарєва (економіка морського транспорту, управління інвестиціями, корпоративні фінанси). Посилання на профіль Google Академії

  д.е.н., проф. Л.В. Ширяєва (фінансовий менеджмент, економічна розвідка, відтворення основних засобів). Посилання на профіль Google Академії

  д.е.н., с.н.с. І.В. Познанська (морська транспортна політика, інтеграційні процеси в морській галузі). Посилання на профіль Google Академії

  д.е.н., проф. В.С. Ніценко (міжнародні економічні відносини). Посилання на профіль Google Академії

  д.е.н., доцент С.О. Машканцева (інституційне регулювання розвитку морського транспорту, інноваційний розвиток транспортної галузі регіону в системі мультимодальних перевезень). Посилання на профіль Google Академії

  к.е.н., доц. В.В. Баришникова (економіка морського транспорту, менеджмент і логістика).
  Посилання на профіль Google Академії

  к.е.н., доц. О.С. Власенко (економіка праці, управління персоналом у морській галузі).
  Посилання на профіль Google Академії

  к.е.н., доц. О.В. Воркунова (конкурентоспроможність у морській галузі, економічна безпека). Посилання на профіль Google Академії

  к.е.н., доц. С.В. Онешко (управління витратами і контролінг, міжнародні стандарти фінансової звітності, фінансовий моніторинг). Посилання на профіль Google Академії

  к.е.н., доц. Хотєєва (фінансова безпека, управлінський облік і аналіз).
  Посилання на профіль Google Академії

  к.е.н., доц. Л.П. Чиж (економічний аналіз, фінансова безпека, бізнес-діагностика).
  Посилання на профіль Google Академії

  к.е.н., доц. Н.В. Ярова (економіка підприємства, економіка і управління портовим господарством). Посилання на профіль Google Академії

  к.е.н., доц. О.В. Копилова (ринок цінних паперів та міжнародні валютні системи).
  Посилання на профіль Google Академії

  к.е.н. Р.А. Бундюк (управління персоналом на підприємствах морського транспорту).

  к.е.н., доц. С.Г. Нікулин (загальні питання економіки та управління морським транспортом).
  Посилання на профіль Google Академії

  к.е.н. О.В. Корецька (фінансово-економічна безпека підприємств портової діяльності).
  Посилання на профіль Google Академії

  доцент ОНМУ Г.А. Вєрсанова (економіка морського транспорту).
  Посилання на профіль Google Академії

  к.е.н., доц. Н.В. Дубовик (економіка морського транспорту).
  Посилання на профіль Google Академії

  Представники наукової школи «Інвестиційна діяльність, економічна діагностика та оцінка бізнесу на морському транспорті» займаються дослідженнями в галузі економіки морського транспорту, техніко-економічного обґрунтування, ризик-менеджменту, інвестування і фінансів. Основними пріоритетами роботи є дослідження економічних проблем діяльності підприємств морегосподарського комплексу – судноплавних компаній, підприємств портової діяльності, транспортно-експедиторських, агентських, крюїнгових та інших підприємств транспортної галузі.

  На кафедрі ведеться підготовка аспірантів (докторів філософії) за фахом 051 «Економіка» за освітньою програмою «Економіка водного транспорту». За період 2001-2020 рр. у рамках наукової школи було захищено 3 докторських і 4 кандидатських дисертацій.

  Викладачі кафедри беруть участь у науковій атестації кадрів як опоненти і рецензенти при захисті кандидатських і докторських дисертацій з економічних спеціальностей.

  Науково-дослідна робота у 2017-2019 рр. виконувалася в рамках держбюджетних тем: «Методологічні засади формування тарифів і зборів у портовому господарстві» і «Удосконалення теоретичних засад економічного обґрунтування розвитку підприємств морського транспорту». У 2020-2022 рр. науково-дослідна робота виконується в рамках держбюджетної теми: «Теоретичні засади сталого розвитку підприємств морського транспорту».

  Представники наукової школи публікують монографії, статті у фахових збірниках наукових праць і аналітичних виданнях: «Transport Problems», «Modern Economics», «Розвиток транспорту», «Розвиток методів управління та господарювання на транспорті», «Економічні інновації», «Вісник економіки транспорту і промисловості», «Економічний аналіз», «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва», «Актуальні проблеми економіки», «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету», «Економіка і суспільство», «Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту», «Транспорт», «Порты Украины», «Столичний експрес» та ін. За період 2001-2020 рр. у рамках наукової школи було опубліковано 15 наукових монографій, а також більш 20 статей у журналах, що індексуються у Scopus і Web of Science.

  У 2015 і 2017 рр. представники наукової школи організували в ОНМУ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми і перспективи розвитку туристичної галузі», у 2017-2019 рр. – брали участь у організації VII-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку транспорту і логістики» і студентської науково-технічної конференції в ОНМУ. В останні роки представники школи здійснювали керівництво роботою студентів для участі у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт студентів.У 2015 і 2017 рр. представники наукової школи організували в ОНМУ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми і перспективи розвитку туристичної галузі», у 2017-2019 рр. – брали участь у організації VII-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку транспорту і логістики» і студентської науково-технічної конференції в ОНМУ. В останні роки представники школи здійснювали керівництво роботою студентів для участі у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт студентів.

  Наукова школа з економіки морського транспорту і корпоративних фінансів ОНМУ співпрацює з низкою наукових і науково-дослідних установ, таких як Національний інститут стратегічних досліджень, Державний проектно-дослідницький і науково-дослідний інститут морського транспорту «ЧорноморНДІпроект», Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України. Важливим фактором розвитку наукової школи є співробітництво із провідними транспортними закладами вищої освіти України, низкою закордонних університетів.

  Основними пріоритетними тематичними напрямами для наукової школи на 2021-2024 роки є теоретичні засади сталого розвитку підприємств морського транспорту, дослідження проблем економіки і фінансів підприємств портової діяльності, судноплавних компаній, транспортно-експедиторських і агентських компаній та інших підприємств морської галузі: розвиток теоретичних підходів щодо економічного обґрунтування і регулювання розвитку підприємств морського транспорту; удосконалення методичних основ оцінки інвестиційної діяльності стивідорної компанії в системі контролінгу, розвиток теоретичних підходів щодо забезпечення фінансової безпеки підприємств морського транспорту, формування інноваційних засад управління сталим розвитком підприємств морського транспорту.

  Результати досліджень впроваджуються у навчальний процес при підготовці бакалаврів за освітніми програмами «Економіка підприємства» і «Міжнародна економіка», магістрів за освітніми програмами «Економіка морського транспорту» і «Фінансово-економічна безпека», і аспірантів за освітньою програмою «Економіка водного транспорту» спеціальності 051 «Економіка».

Кафедра економіки підприємства і підприємництва на морському транспорті має багату історію становлення і розвитку. У 1948 р. з кафедри соціально-політичних дисциплін Одеського інституту інженерів морського флоту (колишня назва ОНМУ) виділилася кафедра економіки та планування морського транспорту. У 1991 р. вона була перетворена в кафедру економічної теорії та господарського механізму управління, а в 1993 р. з її структури була виділена кафедра менеджменту, маркетингу та економіки водного транспорту, яку з 1993 по 2010 рр. очолював почесний працівник морського флоту СРСР, заслужений діяч науки і техніки України, д.е.н., професор В.І. Чекаловец. У 2001 р в рамках реорганізації кафедра була перейменована в кафедру «Економіка підприємства і підприємництво», а з квітня 2012 р. - в кафедру «Економіка підприємства і підприємництво на морському транспорті». З 2011 р. кафедру очолює д.е.н., професор, член-кореспондент Транспортної Академії України В.В. Жихарева.

Провідні викладачі кафедри беруть участь у науковій атестації економістів у галузі морського транспорту, здійснюють опонування та рецензування кваліфікаційних кандидатських і докторських наукових досліджень, беруть участь у науково-дослідній, навчально-методичної та видавничої діяльності.

Кафедра «Економіка і фінанси» є випускаючою за спеціальністю 051 «Економіка», готує професіоналів для кар’єри на підприємствах різних сфер економіки, в першу чергу, на підприємствах морської галузі.

Кафедра має багату історію становлення та розвитку. В 1948 р. з кафедри соціально-політичних дисциплін Одеського інституту інженерів морського флоту (колишня назва ОНМУ) виділилася кафедра економіки і планування морського транспорту. В 1991 р. вона була перетворена в кафедру економічної теорії та господарського механізму управління, в 1993 р. з її структури була виділена кафедра менеджменту, маркетингу і економіки водного транспорту. В 2001 р. кафедра була перейменована в кафедру «Економіка підприємства і підприємництво».

З 2011 р. кафедру очолює доктор економічних наук, професор, академік Транспортної Академії України В.В. Жихарєва. В 2017 р. до кафедри була приєднана кафедра «Фінансово-економічна безпека, облік і аудит», об'єднана кафедра одержала назву «Економіка і фінанси».

На кафедрі працює висококваліфікований викладацький склад – три доктори економічних наук, професори, один професор ОНМУ, дев’ять кандидатів економічних наук, доцентів і два старших викладача. Всі викладачі володіють прогресивними методами навчання і контролю знань студентів, здійснюють методичне забезпечення всіх навчальних курсів на дистанційній платформі Moodle, організують навчальні екскурсії на підприємства, ділові ігри та ін.

Частина викладачів кафедри має досвід практичної роботи за спеціальністю на підприємствах морського транспорту і у фінансових установах. Всі викладачі на регулярній основі проходять стажування та підвищення кваліфікації на підприємствах, навчаються на дистанційних курсах для отримання актуальних знань в сфері економіки та фінансів. Провідні викладачі мають міжнародні сертифікати в галузі менеджменту, економіки, корпоративних фінансів і міжнародних стандартів фінансової звітності.

На бакалаврському рівні за спеціальністю 051 «Економіка» абітурієнти можуть обрати освітньо-професійну програму «Економіка підприємства» або «Міжнародна економіка».

На магістерському рівні можливо обрати освітньо-професійну програму «Економіка морського транспорту» або «Фінансово-економічна безпека».

На кафедрі також здійснюється підготовка аспірантів (PhD) за освітньо-науковою програмою «Економіка водного транспорту».

Викладачі кафедри займаються науковими дослідженнями в галузі економіки морського транспорту і корпоративних фінансів, для виконання науково-дослідних робіт залучаються аспіранти та студенти старших курсів. Основними пріоритетами роботи кафедри є дослідження економічних проблем діяльності підприємств море господарського комплексу.

На кафедрі щорічно організовуються майстер-класи і зустрічі студентів із провідними фахівцями в галузі економіки морського транспорту, фінансів, підприємництва і права, топ-менеджерами і власниками бізнесу.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти приймають участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт студентів і Всеукраїнських конкурсах дипломних робіт, де неодноразово були отримані призові місця.

У 2019 р. студенти спеціальності «Економіка» при підтримці викладачів кафедри вперше взяли участь у престижному міжнародному конкурсі з фінансової аналітики CFA Institute Research Challenge.

У 2020 р. студенти спеціальності «Економіка» створили власний рекламний проект у Instagram і Facebook, а також відео-проект в YouTube для абітурієнтів і студентів з інтерв’ю випускників спеціальності різних років, відомими підприємцями.

Студенти спеціальності «Економіка» мають можливість приймати участь у міжнародних програмах обміну, які передбачають ознайомлення з зарубіжними університетами, участь у конференціях, літних школах та ін. Партнерами ОНМУ є університети США, Германії, Болгарії, Греції, Норвегії. ОНМУ співпрацює з Вищою школою бізнесу у Польщі в рамках підготовки бакалаврів та магістрів з можливістю отримання подвійних дипломів.

У 2020 р. отримано грант DAAD спільно з Вюрцбургським університетом на поїздки студентів у Німеччину з метою ознайомлення з університетом та участі у спільних заходах. Кафедра також сприяє участі студентів у міжнародних програмах Work and Travel під час канікул для стажування і роботи у США і країнах ЄС.

Кафедра підтримує тісні зв'язки з роботодавцями і сприяє працевлаштуванню випускників спеціальності «Економіка» на підприємства морського транспорту – у судноплавні та стивідорні компанії, підприємства сфери транспортного сервісу, наші випускники створюють власний бізнес, працюють в інвестиційних компаніях, комерційних банках, страхових організаціях, промислових, торговельних, туристичних та інших компаніях.

Кафедра «Економіка і фінанси» співпрацює з провідними транспортними закладами вищої освіти України, закордонними університетами, провідними підприємствами морської галузі України – ДП «Адміністрація морських портів України», ДП «Одеський морський торговельний порт», ДП «Морський торговельний порт «Южний», ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», стивідорними компаніями «Бруклін-Київ», «Трансінвестсервіс», судноплавною компанією «Укрферри», крюїнговим підприємством «MSC Crewing Services Ltd», групою компаній «Inflot Cruise & Ferry Ukraine» та іншими підприємствами.

Викладачі кафедри приймають участь у міжнародному логістичному проекті ЄС DIONYSUS «Danube Transnational Programme» (2020–2022 рр.).

Завідувач кафедрою "Економіка і фінанси"

Жихарєва 
Влада Вікторівна
 
професор, доктор економічних наук

 

Режим работы кафедры "Экономика и финансы"

понеділок - п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри "Економіка і фінанси"

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34, каб. 515а лаб. корп., ОНМУ

Телефон: + 38 (067) 976-45-05

Сайт кафедри

Про кафедру у Facebook

Сторінка спеціальності в Facebook

Сторінка в Instagram

YouTube

Хочете отримувати запрошення на наші зустрічі для абітурієнтів?

Є питання? Реєструйтесь!

Наші партнери
Наверх