​​

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації

Кафедра «Математика, фізика та астрономія» створена, як результат об’єднання (у різні роки) чотирьох кафедр «Вища математика», «Прикладна мастематика», «Загально-наукові дисципліни» та «Фізика». На кафедрі працюють доктор та кандидати наук із
01.03.02 Астрофізика, радіоастрономія
01.01.01 Математичний аналіз
01.04.07 Фізика твердого тіла

Загальні відомості про школу:

Засновник

Цесевич Володимир Платонович (11.10.1907-28.10.1983), доктор фізико-математичних наук, професор, член-кор. АН УРСР

Науковий керівник

Андронов Іван Леонідович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН Вищої школи України, Відмінник освіти та науки України, Лауреат премії НАНУ

Бібліографічна монографія (2010)

Кількісний та кваліфікаційний склад наукової школи:

 • кількість осіб докторантів, аспірантів, здобувачів (представили 2 докторські – Д.М.Дойков, С.В.Колесніков), магістрів (13 з 2008), студентів;
 • кількість осіб академіків Академії наук Вищої школи України 1); докторів наук (1); кандидатів наук (6 астрономів, 3 математиків, 1 фізик).

Стисла характеристика представників наукової школи

01.03.02 Астрофізика, радіоастрономія

Андронов Іван Леонідович, Andronov, Ivan L.
Посилання на прфіль
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8983573500
https://orcid.org/0000-0001-5874-0632

Бреус Віталій Віталійович, Breus, Vitalii V.
Посилання на прфіль
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24070067900
https://orcid.org/0000-0002-7535-2241

Дойков Дмитро Миколайович, Doikov, Dmytry N.
Посилання на прфіль
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36617062300

Колесніков Сергій Вячеславович, Kolesnikov, Sergey V.
Посилання на прфіль
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192092805

Кудашкіна Лариса Сергіївна, Kudashkina, L. S.
Посилання на прфіль
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55208217300
https://orcid.org/0000-0002-8482-9240

Ткаченко Марія Генадіївна, Tkachenko, Mariia G.
Посилання на прфіль
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192092805

Чінарова Лідія Львівна, Lidia Chinarova
Посилання на прфіль
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801512784

Андрич Катерина Дмирівна, Andrych, Kateryna D.
Посилання на прфіль
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216416218
https://orcid.org/0000-0002-3780-4112

Твардовський Дмитро Євгенович, Tvardovskyi, D. E. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801512784

Аспіранти

Григор’єв Андрій Юрійович
Кулинська Віолета Павлівна (до 31.10.2020)

Підготували докторські дисертації до захисту

Дойков Дмитро Миколайович
Колесніков Сергій Вячеславович,
01.01.01 Математичний аналіз
Григор’єв Юрій Олександрович
Кирилов Сергій Олександрович

Кусік Людмила Ігорівна
Сиваш Світлана Борисівна
Фізика твердого тіла 01.04.07
Іовчев Сергій Іванович
За 5 років, сумісниками були 3 кандидати наук
Марсакова В.І., Базєй О.А., Ющенко В.О

Рецензії

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Рецензія-відгук на ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Навчальний план 2020 спеціальності 242 Туризм ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Навчальний план 2021 спеціальності 242 Туризм ОП "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес"

Каталог вибіркових дисциплін за ОП ТГРБ

СИЛЛАБУСИ
вибіркових компонентів освітньо-професійної програми
«Туристичний та готельно-ресторанний бізнес»
дисциплін професійного спрямуванняv спеціальності 242 «Туризм»
галузі знань 22 «Сфера обслуговування» першого (бакалаврського рівня)
Назва ОК Силлабус
Активний туризм +
Спортивно-оздоровчий туризм +
Спортивно-оздоровчий туризм +
Діяльність самодіяльних туристичних організацій +
Туристичне краєзнавство +
Туристичні ресурси України +
Об'єкти ЮНЕСКО +
Етика та етикет у сфері гостинності +
Аксесуарний сервіс на підприємствах гостинності +
Міжкультурні комунікації в сфері гостинності +
Основи морського бізнесу +
Системи управління якістю в туризмі +
Мотивація та стимулювання в бізнесі +
Інвестиційний менеджмент +
Фінансовий менеджмент +
Страгегія бізнесу +
Організація обслуговування в готелях та туристичних комплексах +
Технологія обслуговування в готелях та туристичних комплексах +
Глобальні мережі бронювання +
Управління персоналом +
Управління підприємствами харчування на морських та річкових суднах +
Організація виставкової діяльності +
Івент-туризм +
Організація масових заходів в туризмі та ГРБ +
Туристична логістика +
Управління витратами в логістиці +
Основи морського туристичного бізнесу +
Дипломатична та консульська служба +
Формальності в туризмі +
Міжнародні туристичні організації +
Ціноутворення в туризмі +
Ціноутворення в ГРБ +
Бізнес-аналітика та оцінка ризиків +

Анкета для опитування академічної спільноти

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти

Анкети для опитування здобувачів вищої освіти

Наукова робота студентів

Наукова проблемна група туристичних досліджень

Положення про наукову проблемну групу туристичних досліджень

Наказ про призначення керівника наукової проблемної групи туристичних досліджень (2022)

СПИСОК УЧАСТНИКІВ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242-ТУРИЗМ 2020-2021 н.р.

СПИСОК УЧАСТНИКІВ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242-ТУРИЗМ 2021-2022 н.р.

СПИСОК УЧАСТНИКІВ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242-ТУРИЗМ 2022-2023 н.р.

ПЛАН РОБОТИ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242-ТУРИЗМ на 2019-2020 навчальний рік

ПЛАН РОБОТИ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242-ТУРИЗМ на 2020-2021 навчальний рік

ПЛАН РОБОТИ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242-ТУРИЗМ на 2021-2022 навчальний рік

ПЛАН РОБОТИ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242-ТУРИЗМ на 2022-2023 навчальний рік

Перелік публікацій студентів

Перелік публікацій студентів

Наказ про призначення керівника наукової проблемної групи туристичних досліджень

Дистанційна освіта

На кафедрі “Безпека життєдіяльності, екологія та хімія” проводиться активна науково-методична робота.

Взагалі за останні 5 років було розроблено та надруковано навчально-методичні видання, загальною кількістю 49 штук. Серед них конспектів лекцій-10, 3 - навчально-методичних посібника, та 36 – методичних вказівок з виконання лабораторних, практичних занять, а також для виконання розділів “Охорона праці” та “Екологія” дипломних проектів бакалаврів спеціалістів та магістрів.

  Серед них слід відмітити:
 • Безпека морських перевезень - Конспект лекцій - доцент Терещенко Л.Ф.
 • Екологія (контрольні завдання) - асистент Галактіонова Н.П.
 • Небезпеки у сучасному урбанізованому середовищі - Методичні вказівки для виконання практичної роботи -старший викладач. Котенко О.В.
 • Основи охорони праці 1 та 2 частини - Конспект лекцій - старший викладач. Котенко О.В.
 • Вентиляція суднових приміщень під час ремонту - Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічних робіт - старший викладач. Котенко О.В.
 • Методичні вказівки для виконання практичних та контрольних робіт з дисципліни “Екологія” - старший викладач Савчук Є.В.
 • Екологія та охорона навколишнього середовища - Конспект лекцій старший викладач - Савчук Є.В.
 • Екологія та охорона навколишнього середовища - Методичні вказівки для виконання лабораторних та практичних занять старший викладач - Савчук Є.В.
 • Дослідження електробезпечності трифазних електричних мереж напругою до 1000 В - Методичні вказівки для виконання практичної роботи - доцент Шабаєв О.М.
 • Правила поведінки людини в екстремальних ситуаціях - Методичні вказівки для виконання практичної роботи - старший викладач Скрипник А.В.
 • Визначення освітленості робочих місць - Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи старший викладач - Скрипник А.В.
 • Основи охорони праці - Конспект лекцій - доцент Палагута В.М
 • Охорона праці в галузі (суднобудування) - Конспект лекцій - старший викладач Котенко О.В.
 • Розробка компонувальної схеми робочого місця користувача ПК з врахуванням індивідуальних антропометричних даних доцент - Методичні вказівки для виконання практичної роботи Хотін С.Ю.

Професорсько-викладацький склад каф. «Безпека життєдіяльності, екологія та хімія» протягом всього часу її існування активно займався науково-дослідною роботою. Лише за останніх 10 років співробітниками кафедри за результатами науково-дослідних робіт було опубліковано більше 120 наукових праць, серед яких слід зазначити 22 публікації в іноземних науково-технічних виданнях. Крім того в активі співробітників кафедри 11 патентів і авторських свідоцтв на винаходи.

Працівники кафедри щорік активно беруть участь в різних науково-практичних конференціях і семінарах. Окрім цього кафедра є ініціатором і організатором проведення ряду наукових конференцій. Лише за період з 2008 р. і по теперішній час кафедрою було успішне організовані і проведені різні наукові конференції, серед яких слід зазначити: VIII міжнародну науково-методичну конференцію «Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика», ХІІ міжнародну науково-методичну конференцію «Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика», І міжнародну науково-технічну конференцію «Перспективні технології підвищення енергоефективності, надійності та безпеки транспортних та комунікаційних систем.

А в 2017 році була проведена І науково-технічна конференція «Перспективні технології для забезпечення безпеки життєдіяльності та довголіття людини», яка з наступного року стане щорічною.

Окрім цього кафедра «БЖДЕХ» бере безпосередню участь в організації щорічних науково-технічних конференцій професорсько-викладацького складу ОНМУ і щорічних науково-технічних студентських конференцій ОНМУ, організовуючи і проводячи роботу підсекції «Безпека життєдіяльності, екологія і хімія»

Тема держбюджетної науково-дослідної роботи кафедри - Теоретичні засади та технічні засоби забезпечення безпеки життєдіяльності в організаціях, підприємствах та учбових закладах водного транспорту.

  В рамках цієї теми в даний час кафедра виконує наукові дослідження по наступних напрямах.
 1. Оцінювання ризику діяльності водного транспорту.
 2. Дослідження нових екологічно чистих енергетичних технологій та розробка енергосистем з підвищеною теплотехнічною ефективністю для водного транспорту на основі відновлюваних та нетрадиційних видів енергії.
 3. Розробка технічних засобів зниження матеріалоємності транспортних систем.
 4. Удосконалення хімічних технологій, що використовуються у виробництві та експлуатації об’єктів водного транспорту.
 5. Забезпечення безпеки перевезення морськими та річними суднами небезпечних вантажів.

У останні три роки на кафедрі «БЖДЕХ» почалися наукові дослідження в області забезпечення інформаційної безпеки в різних аспектах життєдіяльності людини.

До наукової роботи на кафедрі активно притягуються студенти ОНМУ, які під керівництвом викладачів не лише виступають з доповідями на наукових конференціях, але і беруть участь у виконанні наукових робіт кафедри, маючи спільні із співробітниками кафедри публікації в науково-технічних виданнях.

Серед співробітників кафедри, які в різні роки внесли значний вклад до виконань наукових досліджень ОНМУ, слід зазначити професора Катхе О.І., доцентов Літовченко В.В., Стрикицу Б.І., Олійника В.М.

В даний час серед співробітників кафедри найактивніше науковою роботою займаються: професор Ляшенко О.Б. и доценти Хотін С.Ю.; Палагута В.М., Шестакова М.В.

Освіта і виховання в сфері безпеки життєдіяльності спрямовані на одержання фундаментальних знань, умінь і навичок, формування поглядів, цінностей і поведінки з метою запобігання виникнення ризику для життя і здоров'я людини.

Забезпеченню безпеки праці на виробництві завжди придавалось велике значення при підготовці фахівців будь-якого рівня. Тому дисципліна «Охорона праці» входить у навчальні плани всіх спеціальностей університету з першого років його існування.

До 1950 року цей курс (у рамках кафедри технології й організації судноремонту) читав відомий в Одесі фахівець Б. М. Попов, а в 1950 році його стали викладати доценти Ю. В. Афанасьев-Рулицький, Л. І. Князєв.

У зв'язку з різким збільшенням обсягів навчальної і дослідницької робіт у вересні 1971 року була створена самостійна кафедра охорони праці. Першим завідувачем кафедрою «Охорона праці» став доц., к.т.н. О.І. Катхе. Підручник «Охрана труда на морском транспорте», написаний О.І. Катхе разом з колегами, на довгі роки став єдиним для всіх морських навчальних закладів країни. З 1982 по 2001 рік кафедрою завідував доц., к.т.н. Ф.І. Чернишов.

У 1992 році кафедра була перейменована і стала називатися «Безпека життєдіяльності». Відповідно до початкової концепції освіти в галузі безпеки життєдіяльності кафедра об'єднала такі традиційні напрямки, як охорона праці, охорона навколишнього середовища, цивільна оборона. З 2001 по 2014 рр кафедру очолював професор О.Б. Ляшенко.

У 2004 році з метою удосконалювання організації навчального процесу, підвищення ефективності роботи по підготовці фахівців морегосподарського комплексу по охороні об'єктів транспорту, запобіганню забруднення навколишнього середовища, безпеки морських перевезень Вчена рада університету на своєму засіданні 1 вересня 2004 року розглянула питання по реорганізації кафедр університету. Кафедра «Безпека життєдіяльності» була перейменована у «Безпека життєдіяльності, екологія і хімія» (БЖДЕХ). Дисципліни циклу «Хімія» були передані з кафедри «Фізика» на кафедру «Безпека життєдіяльності, екологія і хімія.

Навчальний процес і наукову роботу на кафедрі забезпечують: проф. університету О.Б. Ляшенко; доц. Р.Ю. Іванова, В.М. Палагута, С.Ю. Хотін, М.В.Шестакова; старші викладачі О.В. Котенко, Є.В. Савчук, асистенти Н.П. Галактіонова, О.О. Шпота, О.Є. Васильченко. Раніше працювали на кафедрі в різні роки: доц. О.І. Катхє, Ф.І. Чернишов, Е., Е.Є. Бардецький, В. В. Литовченко, Є.М. Комраков, М.П. Зеленін.

В даний час кафедра забезпечує як природно-наукову («Безпека життєдіяльності», «Основи екології» “Екологія та охорона навколишнього середовища”, «Хімія»), так і загальну професійну («Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі») та спеціальну («Безпека морських перевезень», «Управління операціями судна», «Протипожежний захист суден») підготовку студентів усіх форм навчання і спеціальностей.

Кафедра має свій бібліотечний фонд, який використовується студентами при виконанні курсових та дипломних проектів і інших видів самостійної роботи.

Кафедра має у своєму розпорядженні штат кваліфікованих фахівців, необхідне устаткування, вимірювальну техніку, спеціалізовані лабораторії. На кафедрі мається навчальний клас, оснащений сучасними ПЕОМ.

Програмно-інформаційна підтримка навчального процесу забезпечується аудіовізуальними засобами(інтерактивна дошка) та автоматизованою навчально-контролюючою системою.

На кафедрі розробляються, апробуються та реалізуються різноманітні форми та методи навчання та заохочення студентів, які спрямовані на підвищення якості підготовки фахівців. Щорічно проводяться олімпіади з дисциплін кафедри.

Студенти університету під керівництвом викладачів кафедри приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах, де займають призові місця.

  На кафедрі “БЖДЕХ” ведеться активна наукова робота з напрямків:
 1. Оцінювання ризику діяльності водного транспорту.
 2. Дослідження нових екологічно чистих енергетичних технологій та розробка енергосистем з підвищеною теплотехнічною ефективністю для водного транспорту у тому числі на основі відновлюваних видів енергії.
 3. Удосконалення хімічних технологій, що використовуються у виробництві та експлуатації об’єктів водного транспорту.
 4. Забезпечення безпеки перевезення морськими та річними суднами небезпечних вантажів

За результатами виконаних науково-дослідних робіт співпрацівниками кафедри опубліковано понад 900 наукових, навчально-методичних робіт, підручники, навчальні посібники.

  Кафедра є засновником та організатором двох наукових конференцій:
 1. Міжнaродна науково-технічна конференція «перспективні технології підвищення енергоефективності, надійності та безпеки транспортних і комунікаційних систем»
 2. Науково-технічна конференція «Перспективні технології для забезпечення безпеки життєдіятельності та довголіття людини»

В.о. завідувача кафедрою «Безпека життєдіяльності, екологія і хімія»

Хотін 
Сергій Юрійович
 

доцент, кандидат технічних наук

 

Режим роботи кафедри «Безпека життєдіяльності, екологія і хімія»

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри «Безпека життєдіяльності, екологія і хімія»

Адреса: 65029, г. Одесса, ул. Мечникова, 34, каб. 602 головного корп., ОНМУ

Телефон: +38(048)728-31-32.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Дочірні категорії

Наверх