Загальна інформація

Наприкінці 50х рр. потреби техніки морського флоту в застосуванні автоматики та обчислювальної техніки стали причиною розробки та введення в навчальні плани різних факультетів ОІІМФ відповідних дисциплін. У зв'язку із зростанням обсягу роботи для розробки цих предметів, а також через надходження в інститут технічних засобів обчислювальної математики в кінці 1964 було прийнято рішення створити нову кафедру - «Автоматики та обчислювальної техніки». У 1965 р. її очолив проф. Л. А. Коздоба. Профіль кафедри вимагав розвитку і впровадження цифрових обчислювальних машин.

У 1990х рр.були розширені сфери використання ЦВМ. На базі кафедри відкрита лабораторія обчислювальної техніки, роботою якої керував Ю. Г. Жданов. Вона була оснащена такими машинами, як ЕОМ «Мір2», ЕОМ «Промінь», великою моделювальною машиною М17 та малими МН17. Лабораторію використовували в навчальних цілях, для проведення аспірантських досліджень, науково-дослідних робіт різних кафедр, а також госпдоговірних робіт.

У 1989 р Інформаційно-обчислювальний центр став самостійним підрозділом Одеського інституту інженерів морського флоту.

Центром завжди керували висококваліфіковані фахівці: Ю. Г. Жданов (1971-1989), Е. П. Сєдов (1989-1994), А. Єременко (1994-1998), Н. І. Діланян (1998-2002), А. А. Волошин (2002-2004), І. А. Павлов (2004-2008), Д. Д. Кордунер (2008-2010).

У 2010р. Інформаційно-обчислювальний центр був реорганізований в Центр інформаційних технологій. Зараз у структурі цього підрозділу ОНМУ функціонують:
– сектор мережевих технологій забезпечує роботу локальної мережі університету і підключень користувачів мережі Інтернет, а також впровадження політики інформаційної безпеки, практичне застосування програмних продуктів;
– сектор технічної підтримки проводить технічне обслуговування та ремонт обчислювальної техніки, встановлює і обслуговує програмне забезпечення ПК, співпрацює із зовнішніми постачальниками послуг з ремонту техніки;
обліково-аналітичний сектор здійснює облік обчислювальної, а також оргтехніки, проводить інвентаризацію матеріальних цінностей ЦІТ, співпрацює з іншими підрозділами університету для передачі матеріальних цінностей.

До складу Центру інформаційних технологій входить також мультимедійний сектор, який забезпечує інформаційно-технологічну підтримку навчальних занять, різних організаційних заходів, що проводяться в університеті, а також цифрову обробку всіх відеоматеріалів ОНМУ.

За участю центру були автоматизовані наступні підрозділи навчального закладу, як бухгалтерія, відділ кадрів, приймальна комісія, деканати. Він також створив загальну базу студентів, забезпечує вивчення і впровадження нових інформаційних технологій, підвищення кваліфікації співробітників університету у сфері користування комп'ютерною технікою.

Керівник ЦІТ: Пряжников Олександр Вільйович

Контакти ЦІТ:
Адреса: 65029, г. Одесса, ул. Мечникова, 34, ауд. №6 старий. корп. ОНМУ
Телефон: +38 (048) 728-31-01

Наверх