Освітньо-професійна програма "Фінансовий та інвестиційний менеджмент" та навчальні плани
проєкт ОПП 2023
  • Опитування стейкхолдерів ОПП

Пропонуємо подавати зауваження, пропозиції та рекомендації щодо змісту, структури й компонентів проєкту ОПП «Фінансовий та інвестиційний менеджмент» (бакалавр). Щиро дякуємо всім, хто візьме участь в обговоренні!

Анкета для опитування роботодавців та інших зовнішніх стейкхолдерів

  • Обговорення ОПП «Фінансовий та інвестиційний менеджмент»Презентація ОНП Економіка водного транспортуОсвітньо-наукова програма Економіка водного транспорту та навчальні плани
ОНП 2023 (проєкт)
ОНП 2022 Опис ОНП 2022 Навчальний план очна 2022
Навчальний план заочна 2022
Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОНП 2022
ОНП 2021 Опис ОНП 2021 Навчальний план очна 2021
Навчальний план заочна 2021
Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОНП 2021
ОНП 2019 Опис ОНП 2019 Навчальний план очна 2020
Навчальний план заочна 2020
Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОНП 2019
Навчальний план очна 2019
Навчальний план заочна 2019
ОНП 2018 Опис ОНП 2018 Навчальний план очна 2018
Навчальний план заочна 2018
Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОНП 2018

  • Опитування стейкхолдерів ОНП Економіка водного транспорту

Анкета для опитування роботодавців та інших зовнішніх стейкхолдерів

Анкета для опитування здобувачів

Анкета для опитування академічної спільноти

Анкета для опитування випускників аспірантури ОНМУ економічного напряму

Результати анонімного опитування аспірантів спеціальності 051 Економіка, які навчаються за ОНП Економіка водного транспорту у 2022 р

Результати опитування потенційних роботодавців здобувачів, які навчаються за ОНП Економіка водного транспорту в 2022 р.

Результати опитування представників академічної спільноти, які викладають за ОНП Економіка водного транспорту в 2022

Результати опитування потенційних роботодавців здобувачів, які навчаються за ОНП Економіка водного транспорту в 2020-2021 рр.

Результати анонімного опитування аспірантів спеціальності 051 Економіка, які навчаються за ОНП Економіка водного транспорту у 2021 р.

Результати опитування представників академічної спільноти, які викладають за ОНП Економіка водного транспорту в 2020-2021 рр.

Результати опитування випускників аспірантури ОНМУ з економіки минулих років

Обговорення ОНП Економіка водного транспорту

Обговорення 2022

Витяг з протоколу засідання кафедри 2022

Витяг з протоколу засідання кафедри 2022

Витяг з протоколу засідання кафедри 2022

Витяг з протоколу вченої ради ННІМБ 2022

Витяг з протоколу ради аспірантів, докторантів і молодих вчених 2022

Обговорення 2021

Витяг з протоколу засідання кафедри 2021

Витяг з протоколу вченої ради ННІМБ 2021

Витяг з протоколу ради аспірантів, докторантів і молодих вчених 2021

Обговорення 2020

Витяг з протоколу засідання кафедри 2019

Витяг з протоколу вченої ради ННІМБ 2019

Витяг з протоколу ради аспірантів, докторантів і молодих вчених 2019

Обговорення 2019

Витяг з протоколу засідання кафедри 2018

Витяг з протоколу вченої ради ННІМБ 2018

Витяг з протоколу ради аспірантів, докторантів і молодих вчених 2018

Обговорення 2018

Витяг з протоколу засідання кафедри 2017

Витяг з протоколу вченої ради ННІМБ 2017

Витяг з протоколу ради аспірантів, докторантів і молодих вчених 2017

  • Рецензії та відгуки роботодавців та інших стейкхолдерів на ОНП

2022

Рецензія ДП ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ

Рецензія ІПРЕЕД Національної академії наук України

Відгук Асоціації портів УКРПОРТ

Рецензія MSC Crewing Services

Відгук CMA CGM Shipping Company

Відгук транспортно-експедиторської компанії Formag Forwarding

2021

Рецензія Міністерства інфраструктури України

Рецензія Асоціації морських портів України УКРПОРТ

Рецензія департаменту бюджетування та тарифоутворення ДП Адміністрація морських портів України

Відгук транспортно-експедиторської компанії Formag Forwarding

Review Shipping Company СMA СGM (France)

Review Consulting Company MV Services PTE LTS (Singapore)

2019

Рецензія Одеської філії ДП Адміністрація морських портів України

Рецензія Адміністрації спеціалізованого морського порту Ольвія

Рецензія агентської компанії STARK Shipping

Рецензія завідувачки кафедри менеджменту та економіки морського транспорту НУ Одеська морська академія, д.е.н., проф. Сотниченко Л.Л.

Рецензія завідувачки кафедри економічної політики та безпеки НУК ім. адмірала Макарова, д.е.н., доц. Єфімової Г.В.

2018

Рецензія ІПРЕЕД Національної академії наук України

Рецензія ДП ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ

Рецензія MSC Crewing Services LLC

Відгук Shipping Company PE Valship

Рецензія професора НУ Одеська морська академія, д.е.н., доц. Голубкової І.А.

Рецензія випускниці аспірантури ОНМУ, к.е.н., доц. Афанасьєвої О.К.

Рецензія випускниці аспірантури ОНМУ, к.е.н., доц. Михайлової Ю.В.

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ТА СИЛАБУСИ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ДИСЦИПЛІН ОНП
Назва навчальної дисципліни Робочі програми дисциплін Силабуси Посилання на дисципліну у СМК Moodle
Обов’язкові компоненти освітньої складової ОНП
ОК 1 Історія та філософія науки Робоча програма дисципліни Силабус дисципліни Посилання на дисципліну у СМК Moodle
ОК 2 Методи наукових досліджень та планування експерименту Робоча програма дисципліни Силабус дисципліни Посилання на дисципліну у СМК Moodle
ОК 3 Інформаційні технології в науці та освіті Робоча програма дисципліни Силабус дисципліни Посилання на дисципліну у СМК Moodle
ОК 4 Методологія сучасної вищої освіти Робоча програма дисципліни Силабус дисципліни Посилання на дисципліну у СМК Moodle
ОК 5 Методологія управління проєктами та програмами Робоча програма дисципліни Силабус дисципліни Посилання на дисципліну у СМК Moodle
ОК 6 Професійна англійська мова наукового спілкування Робоча програма дисципліни Силабус дисципліни Посилання на дисципліну у СМК Moodle
ОК 7 Актуальні проблеми економічної теорії Робоча програма дисципліни Силабус дисципліни Посилання на дисципліну у СМК Moodle
ОК 8 Економіко-математичні методи та моделі Робоча програма дисципліни Силабус дисципліни Посилання на дисципліну у СМК Moodle
ОК 9 Економіка судноплавства Робоча програма дисципліни Силабус дисципліни Посилання на дисципліну у СМК Moodle
ОК 10 Економіка портового господарства Робоча програма дисципліни Силабус дисципліни Посилання на дисципліну у СМК Moodle
ПП Педагогічна практика Програма педагогічної практики Посилання на програму педагогічної практики


Освітньо-професійна програма Економіка морського транспорту та навчальні плани
ОПП 2022 Опис ОПП 2022 Навчальний план очна 2022
Навчальний план заочна 2022
Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОПП 2022
ОПП 2021 Опис ОПП 2021 Навчальний план очна 2021
Навчальний план заочна 2021
Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОПП 2021
ОПП 2020 Опис ОПП 2020 Навчальний план очна 2020
Навчальний план заочна 2020
Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОПП 2020
ОПП 2019 Опис ОПП 2019 Навчальний план очна 2019
Навчальний план заочна 2019
Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОПП 2019


РОБОЧІ ПРОГРАМИ ТА СИЛАБУСИ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ДИСЦИПЛІН ОПП
Назва навчальної дисципліни Робочі програми дисциплін Силабуси Посилання на дисципліну у СМК Moodle
Обов’язкові компоненти ОПП
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
ОК1. Професійна англійська мова
ОК2. Проєктний менеджмент
ОК3. Методологія наукових досліджень і методика викладання економічних дисциплін
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Дисципліни циклу професійної підготовки за спеціальністю
ОК4. Мікроекономіка (поглиблений рівень)
ОК5. Макроекономіка (поглиблений рівень)
ОК6. Кількісні методи в економіці
ОК7. Регулювання економіки та соціально-трудові відносини
ОК8. Корпоративна і бізнес стратегія
ОК9. Інвестиційний аналіз і оцінка ризиків
Дисципліни циклу професійної підготовки за ОПП
ОК10. Економіка судноплавних компаній
ОК11. Економіка портової діяльності
ОК12. Економіка підприємств сервісної діяльності

СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН З КАТАЛОГУ ОНМУ ДО ОПП

Назва навчальної дисципліни Силабуси Посилання на дисципліну у СМК Moodle
Дисципліни вільного вибору професійної та практичної підготовки (за ОПП)
ВБК1. Економічна діагностика
ВБК2. Тарифи, фрахти, збори у системі морських перевезень
ВБК3. Управління ризиками в проєктах
ВБК4. Морська логістика
ВБК5. Оцінка вартості бізнесу
ВБК6. Фрахтування
ВБК7. Креативні технології та інновації
ВБК8. Міжнародні стандарти фінансової звітності
ВБК9. Міжнародне економічне право
Дисципліни зальноуніверситетського рівня та інших освітніх програм
ВБК10. Моніторинг виконання проєкту
ВБК11. Управління закупівлями та постачанням в проєктах
ВБК12. Логістика в управлінні проєктами
ВБК13. Етика в управлінні
ВБК14. Основи комерційної діяльності судноплавних підприємств
ВБК15. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків
ВБК16. Фрахтові ринки
ВБК17. Програмні засоби аналізу даних
ВБК18. Кібербезпека на підприємстві
ВБК19. Управління економічними процесами в логістичних системах
ВБК20. Фінансово-економічна безпека підприємства
ВБК21. Економічна діагностика
ВБК22. Економічна розвідка
ВБК23. Методи стратегічного менеджменту в проєктах
ВБК24. Соціальні та екологічні проєкти
ВБК25. Комерційна експлуатація флоту та дослідження фрахтових ринків
ВБК26. Фрахтово-брокерські операції
ВБК27. Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем
ВБК28. Надійність та безпека інформаційних систем
ВБК29. Економічні кластери
ВБК30. Економічні засади ризик-менеджменту
ВБК31. Злиття та поглинання
  • Залучення потенційних роботодавців до аудиторних занять на ОПП

Student Career Day Майстер-клас головного бухгалтера Головного представництва ДП Адміністрація морських портів України М. М. Марченко у 2021 р. Майстер-клас начальника служби економіки Одеської філії ДП Адміністрація морських портів України О. Ю. Круць у 2021 р. Майстер-клас фрахтового менеджера Formag Forwarding В. Ястребного у 2021 р. Майстер-клас головного бухгалтера Головного представництва ДП Адміністрація морських портів України М. М. Марченко у 2020 р. Майстер-клас заступника директора з розвитку ТОВ Stark Shipping А. Соколова у 2019 р. Майстер-клас директора транспортно-експедиторської компанії ТОВ Inter Trans Logistics Я. Гайворонського у 2019 р. Відкрита лекція генерального директора Black Sea Shipping Agency «INFLOT» О. К. Бронецької у 2019 р. Майстер-клас фахівця з комерційної експлуатації балкерного флоту компанії Primetransport LTD (Німеччина) Л. В. Симакова у 2018 р. Майстер-клас власника компанії Рейдовий термінал «Конкорд» М. В. Капацини у 2018 р. Майстер-клас головного бухгалтера ДП Одеський морський торговельний порт М. М. Марченко у 2018 р. Відкрита лекція провідного економіста відділу бюджетування служби бюджетування та тарифоутворення ДП Адміністрація морських портів України Н.В. Рябоволенко у 2018 р. Відкрита лекція начальника служби економіки Одеської філії ДП Адміністрація морських портів України О. Ю. Круць у 2018 р.

Здобувачі про спеціальність 051 «Економіка»


Наші партнери


Освітньо-професійна програма Фінансово-економічна безпека та навчальні плани
ОПП 2022 Навчальний план очна 2022
Навчальний план заочна 2022
Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОПП 2022
ОПП 2021 Навчальний план очна 2021
Навчальний план заочна 2021
Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОПП 2021
ОПП 2020 Навчальний план очна 2020
Навчальний план заочна 2020
Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОПП 2020
ОПП 2019 Навчальний план очна 2019
Навчальний план заочна 2019
Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОПП 2019
  • Обговорення ОПП та пропозиції стейкхолдерів

Проєкт ОПП Фінансово-економічна безпека 2023

Анкета для опитування роботодавців та інших зовнішніх стейкхолдерів

Анкета для опитування здобувачів

Анкета для опитування академічної спільноти

  • Залучення потенційних роботодавців до аудиторних занять на ОПП

Student Career Day Майстер-клас головного бухгалтера Головного представництва ДП Адміністрація морських портів України М. М. Марченко у 2021 р. Майстер-клас начальника служби економіки Одеської філії ДП Адміністрація морських портів України О. Ю. Круць у 2021 р. Майстер-клас фрахтового менеджера Formag Forwarding В. Ястребного у 2021 р. Майстер-клас головного бухгалтера Головного представництва ДП Адміністрація морських портів України М. М. Марченко у 2020 р. Майстер-клас заступника директора з розвитку ТОВ Stark Shipping А. Соколова у 2019 р. Майстер-клас директора транспортно-експедиторської компанії ТОВ Inter Trans Logistics Я. Гайворонського у 2019 р. Відкрита лекція генерального директора Black Sea Shipping Agency «INFLOT» О. К. Бронецької у 2019 р. Майстер-клас фахівця з комерційної експлуатації балкерного флоту компанії Primetransport LTD (Німеччина) Л. В. Симакова у 2018 р. Майстер-клас власника компанії Рейдовий термінал «Конкорд» М. В. Капацини у 2018 р. Майстер-клас головного бухгалтера ДП Одеський морський торговельний порт М. М. Марченко у 2018 р. Відкрита лекція провідного економіста відділу бюджетування служби бюджетування та тарифоутворення ДП Адміністрація морських портів України Н.В. Рябоволенко у 2018 р. Відкрита лекція начальника служби економіки Одеської філії ДП Адміністрація морських портів України О. Ю. Круць у 2018 р.


Освітньо-професійна програма Економіка підприємства та навчальні плани
ОПП 2022 Опис ОПП 2022 Навчальний план очна 2022
Навчальний план заочна 2022
Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОПП 2022
ОПП 2021 Опис ОПП 2021 Навчальний план очна 2021
Навчальний план заочна 2021
Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОПП 2021
ОПП 2020 Опис ОПП 2020 Навчальний план очна 2020
Навчальний план заочна 2020
Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОПП 2020
ОПП 2019 Опис ОПП 2019 Навчальний план очна 2019
Навчальний план заочна 2019
Каталог вибіркових дисциплін ОНМУ до ОПП 2019

  • Обговорення ОПП та пропозиції стейкхолдерів

Проєкт ОПП Економіка підприємства 2023

Увага!!!
Пропонуємо подавати зауваження, пропозиції та рекомендації щодо змісту, структури й компонентів проєкту ОПП Економіка підприємства на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,
phone/Viber/Telegram/WhatsApp +380679747988 (Онешко Світлана Володимирівна).
Ваші інтереси та пропозиції допоможуть вдосконалити освітньо-професійну програму.
Щиро дякуємо всім, хто візьме участь в обговоренні!

Анкета для опитування роботодавців та інших зовнішніх стейкхолдерів

Анкета для опитування здобувачів

Анкета для опитування академічної спільноти

  • Залучення потенційних роботодавців до аудиторних занять на ОПП

Student Career Day Майстер-клас головного бухгалтера Головного представництва ДП Адміністрація морських портів України М. М. Марченко у 2021 р. Майстер-клас начальника служби економіки Одеської філії ДП Адміністрація морських портів України О. Ю. Круць у 2021 р. Майстер-клас фрахтового менеджера Formag Forwarding В. Ястребного у 2021 р. Майстер-клас головного бухгалтера Головного представництва ДП Адміністрація морських портів України М. М. Марченко у 2020 р. Майстер-клас заступника директора з розвитку ТОВ Stark Shipping А. Соколова у 2019 р. Майстер-клас директора транспортно-експедиторської компанії ТОВ Inter Trans Logistics Я. Гайворонського у 2019 р. Відкрита лекція генерального директора Black Sea Shipping Agency «INFLOT» О. К. Бронецької у 2019 р. Майстер-клас фахівця з комерційної експлуатації балкерного флоту компанії Primetransport LTD (Німеччина) Л. В. Симакова у 2018 р. Майстер-клас власника компанії Рейдовий термінал «Конкорд» М. В. Капацини у 2018 р. Майстер-клас головного бухгалтера ДП Одеський морський торговельний порт М. М. Марченко у 2018 р. Відкрита лекція провідного економіста відділу бюджетування служби бюджетування та тарифоутворення ДП Адміністрація морських портів України Н.В. Рябоволенко у 2018 р. Відкрита лекція начальника служби економіки Одеської філії ДП Адміністрація морських портів України О. Ю. Круць у 2018 р.
Наверх