Напрям діяльності: розвиток співпраці між канадськими дослідниками та їхніми колегами з інших країн шляхом надання можливості іноземним вченим проводити дослідження в Канаді. Область досліджень - природничі та технічні науки.

Детальніше...

Надає щорічні стипендії аспірантам і науковим співробітникам з України для стажування в Альбертському університеті. Область стажування - економіка, політичні науки, історія, право та суспільні науки.

Детальніше...

Надає дослідницько-навчальні стипендії імені Непораних (Neporany Doctoral Fellowship) аспірантам для проведення навчання / досліджень в галузі політології, економіки та споріднених наук (громадські, політичні, економічні науки, всесвітня історія). Перевага надається аспірантам, які знаходяться на завершальній стадії написання дисертаційних робіт, а також студентам канадських університетів та громадянам / резидентам Канади.

Детальніше...

Наверх