BELGIAN NATIONAL FUND FOR SCIENTIFIC RESEARCH FLEMISH BOARD OF TRUSTEES
Сфера діяльності: спрямована на розширення меж знань у всіх галузях науки, включаючи гуманітарні дисципліни. Види наданої підтримки: виділення грантів молодим випускникам університетів для підготовки дисертації в рамках двох програм (Research Assistantship і Special Doctoral Grant), допомога дослідникам, які мають вчений ступінь, в підвищенні їх кваліфікації (Senior Research Assistants). Підтримка індивідуальних дослідників: виділення грантів у вигляді платні вченим на загальноприйнятому рівні члена дослідницької групи або керівника проекту (Research Associates або Research Directors), надання початківцям дослідникам або відомим вченим кредитів на проведення досліджень та придбання обладнання. Підтримка наукових колективів: надання науковим колективам кредитів на покриття поточних витрат, придбання обладнання та утримання персоналу для здійснення просунутих (складних) наукових проектів, сприяння встановленню наукових зв'язків і співробітництва: надання кредитів для навчання і підготовки за кордоном, для активної участі в міжнародних конференціях за кордоном, для організації міжнародних наукових конференцій у Бельгії, створення науково-дослідних рад для координування національного і міжнародного співробітництва в дослідженнях, проведених особами з науковим ступенем. Купить диплмо ВУЗа с занесением в реестр - http://kyplu-diplom.com/ . Присудження премій за внесок у науку.
Правила подачі заявок: Початковий контакт з фондом.
Адресa: 1050 Brussels Egmontstraat 5.
Телефон: (2) 512-9110.
Факс: (2) 512-5890.

Детальніше...

Наверх