Інформація про подані заяви абітурієнтами на денну форму навчання

на базі повної загальної середньої освіти

Спеціальність Кількість місць Кількість поданих заяв
Ліцензійний обсяг Максимально можливий бюджетний обсяг Всього № 1 № 2 № 3
192 "Будівництво та цивільна інженерія"
40 20 108 7 20 20
133 "Галузеве машинобудування" 75 50 118 22 19 24
051 "Економіка" 40 13 247 25 43 42
073 "Менеджмент" 75 13 548 62 105 79
122 "Комп'ютерні науки" 100 47 237 10 24 26
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 50 21 190 23 49 31
135 "Суднобудування" 120 43 90 6 8 12
275 "Транспортні технології" 300 75 445 141 64 51
271 "Річковий та морський транспорт" 250 37 568 93 138 109
081 "Право" 75 13 506 81 72 52
076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 40 13 242 41 33 28
242 "Туризм" 60 - 238 - - -
035 "Філологія" 60 - 224 - - -
053 "Психологія" 40 - 157 - - -
Всього 1325 345 3918 511 575 474

Інформація про подані заяви абітурієнтами на денну форму навчання

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст"

Спеціальність/Напрям підготовки Кількість поданих заяв
271 "Річковий та морський транспорт" 95
6.030504 "Економіка підприємства" (3 курс) 4
051 "Економіка" (2 курс) 4
6.030401 "Правознавство" (3 курс)
3
081 "Право" (2 курс) 3
6.030601 "Менеджмент" (3 курс) 14
073 "Менеджмент" (2 курс) 2
275 "Транспортні технології" 14
275 "Транспортні технології" (скороченний курс) 2
076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 7
192 "Будівництво та цивільна інженерія" 16
192 "Будівництво та цивільна інженерія" (скороченний курс) 2
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 23
135 "Суднобудування" 4
133 "Галузеве машинобудування" 7
6.050101 "Комп'ютерні науки" (3 курс)
6
122 "Комп'ютерні науки" (2 курс) 1
Всього 207

Інформація про подані заяви абітурієнтами на денну та заочну форми навчання

на освітній рівень "Магістр" спеціальності 081 "Право"

Форма навчання Кількість поданих заяв
Денная форма
70
Заочна форма 77
Всього 147
Наверх

background