1. Управління технічною експлуатацією флоту

 2. Стандарти Міжнародної Морської Організації

 3. Охорона суден і портів

 4. Охорона портових споруд

 5. Метеорологія Метою дисципліни є засвоєння курсантами фундаментальних основ метеорології, та розділів Конвенції STCW-78\95, зокрема за Міжнародною конвенцією…

 6. Запобігання забрудненню морського середовища

 7. Методи та засоби боротьби за живучість судна Мета дисципліни: Надати майбутнім спеціалістам знання про безпеку виживання на морі в аварійних ситуаціях, порядок евакуації з аварійного судна,…

 8. Міжнародні морські конвенції Мета курсу - формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми і приймати обґрунтовані рішення у сфері безпеки та…

 9. Цивільний захист Мета дисципліни: навчити студентів діям у надзвичайних ситуаціях у мирний та воєнний час; вмінню використовувати засоби індивідуального та…

 10. Математичні основи судноводіння

 11. Охорона праці та цивільний захист в галузі

 12. Охоронні заходи на судні Мета курсу - підготовка для всіх моряків з усвідомлення важливості питань охорони відповідно до положень пункту 1 Правила VI/6 Конвенції ПДНВ та…

 13. Охорона портових засобів та екологія

 14. Електронавігаційні прилади

 15. Радіонавігаційні прилади та системи

 16. Географія судноплавства та океанські шляхи світу

 17. Управління операціями судна й турбота про людей на судні

 18. Морська практика

 19. Навігація і лоція Мета дисципліни: Курс з навігації та лоції має за мету опанування студентами знань та вмінь, потрібних для обрання безпечного (з точки зору безпеки…

 20. Управління судновим екіпажем Мета курсу - сформувати знання, вміння та навички управлінської діяльності на судні, що забезпечить безаварійну роботу команд на суднах торговельного…

 21. Управління ресурсами навігаційного містка (УРНМ) Мета дисципліни: Придбання знань в управлінні судном при колективної координованої роботі офіцерів на містку, набуття досвіду і навичок в управлінні…

 22. Вища математика Мета: ознайомити студентів з основними розділами вищої математики. Навчити їх застосовувати методи математичних досліджень у практичній діяльності.…

 23. Навігаційні інформаційні системи Метою програми є вивчення основ побудови та роботи систем, призначених для збору, зберіганню, відображення результатів, обробки інформації на…

Наверх