Викладацький склад кафедри володіє прогресивними методами навчання і контролю знань студентів.

Широко використовуються активні форми та методи активізації навчального процесу з метою підвищення зацікавленості студентів в одержанні професійних компетенцій, а також розвитку навичок наукового мислення.

Всі дисципліни, що викладаються на кафедрі, повною мірою забезпечені учбово-методичними посібниками.

Навчально-методичні матеріали кафедри:

Керівництво командою містка

IAMSAR Vol III_2016 eng

IAMSAR Vol III_2016 ru

ITF_STCW_Guide_2012_ru

Рекомендації щодо організації штурманської служби на морських суднах України

Довідник капітана

Практикум з дисципліни "Метеорологія і океанографія"

Охорона суден та портових засобів

Охоронні заходи на судні (посібник)

Міжнародний кодекс з охорони суден і портових засобів

Наверх