• Call-center
 • Курси української
 • Підготовчі курси В ОНМУ
 • Наші випускники про нас
  Наші випускники про нас
 • Факультет воднотранспортних і шельфових споруд
  Факультет воднотранспортних і шельфових споруд
 • Факультет суднобудування, інформаційних технологій і системотехніки
  Факультет суднобудування, інформаційних технологій і системотехніки
 • Навчально-науковий інститут морського флоту
  Інститут морського флоту
 • Факультет портового інжиніринга
  Факультет портового інжиніринга
 • Навчально-науковий інститут морського бізнесу
  Інститут морського бізнесу
 • Навчально-науковий морський гуманітарний інститут
  Морський гуманітарний інститут
 • Факультет по роботі з іноземними студентами
  Факультет по роботі з іноземними студентами
 • 2-D program

Спеціалізація:Суднові енергетичні установки. Проектування, виробництво, експлуатація і ремонт

Спеціальність:142 Енергетичне машинобудування

Галузь знань: 14 Електрична інженерія

Освітній рівень: бакалавр

Освітня програма
Суднові енергетичні установки. Проектування, виробництво, експлуатація і ремонт

Форми навчання: очна та заочна

Термін навчання: 4 роки на очній і заочній формі

Переваги спеціальності

Наші фахівці забезпечують роботу суднових енергетичних установок на протязі всього життєвого циклу – це проектування, виробництво, експлуатація і ремонт. Професія морського інженера дуже широко затребувана не тільки в нашій державі, але й у всьому світі. Так у світі нараховується близько 52 000 морських суден, енергетичні комплекси яких – це їх серце, надійна, економічна, безпечна робота якого забезпечується фахівцями – випускниками данної спеціальності. Від їх майстерності залежить висока паливна економічність, надійність, маневреність, екологічність, живучість і тривалий термін служби суднової енергетичної установки та всього судна.

Основні дисципліни

Комплекс спеціальних дисциплін, що вивчають студенти вказаних освітньо-професійних програм, дає розуміння сучасного стану судновових енергетичних установок і методів їхнього проектування, виробництва і ремонту, готує майбутніх інженерів-механіків до самостійної діяльності. До їхнього числа відносяться: суднові двигуни внутрішнього згоряння, суднові парові та газові турбіни, суднові енергетичні установки, математичне моделювання і проектування суднових енергетичних установок, експлуатація, діагностика й випробування суднових енергетичних установок тощо.

Працевлаштування випускників

Випускники спеціальності 142. «Енергетичне машинобудування» працюють на морському і річковому флоті, суднобудівних і судноремонтних підприємствах, у проектних організаціях, підприємствах загального машинобудування тощо.

Об'яви

Новини

Гід-схема

Періодичні видання ОНМУ

Наверх