Спеціалізація: Право

Спеціальність: 081 Право

Галузь знань: 08 Право

Освітня програма: Морське право

Форми навчання: очна

Термін навчання:

1 рік 4 місяці

ЗМІСТ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

Ціллю освітньої програми «Морське право» є надання освіти в області морського права та внутрішнього судноплавства, підготовка студентів до правозастосовної роботи у сфері правового забезпечення морегосподарської діяльності, регулювання міжнародних правовідносин в морській індустрії, надання можливості випускникам-магістрам бути підготовленими до правового супроводження діяльності судноплавних, агентських, транспортно-експедиторських, стивідорних та інших обслуговуючих водний транспорт компаній, представляти та захищати інтереси як судновласників, так і моряків, консультувати інших учасників морегосподарського комплексу.

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬСЯ:

 • Філософія права
 • Міжнародні транспортні організації
 • Діяльність міжнародних організацій в морському бізнесі
 • Міжнародне морське право та морське право країн ЄС
 • Цивільне право країн ЄС
 • Морські порти як логістичні центри
 • Приватне право внутрішнього судноплавства країн ЄС
 • Правове регулювання портової діяльності
 • Міжнародно-правові норми безпеки судноплавства
 • Правове регулювання митної діяльності
 • Особливості кваліфікації правопорушень на морському транспорті

  ВИПУСКНИКИ ОНМУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПРАВО» МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ
 • в адміністрації морських портів, судноплавних, агентських, транспортно-експедиторських компаніях, в судових і правоохоронних органах України, органах державної влади й місцевого самоврядування, органах Міністерства юстиції України, юридичних службах підприємств усіх форм власності, навчальних закладах, науково-дослідних інститутах.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

  Під час навчання в ОНМУ за освітньою програмою «Морське право» формуються професійні компетенції юристів нового покоління, здатних:
 • вірно тлумачити й застосовувати нормативно-правові акти у поєднанні з міжнародно-правовими інституціями;
 • визначити правовий статус і режими морських портів, морських шляхів, міжнародні відносини з приводу їх використання;
 • визначити види діяльності у галузі морського транспорту, поняття договірних правовідносин, цілі і напрями морської політики;
 • продемонструвати знання механізму взаємодії суб'єктів галузі морського транспорту, заходів і методів щодо проведення діагностики правового стану договірних відносин;
 • вирішувати складні проблеми і приймати процесуальні рішення у сфері морегосподарської діяльності;
 • надавати правову оцінку та правове забезпечення діяльності суб’єктів морегосподарської діяльності щодо виконання вимог міжнародних правил та правил Європейського Союзу;
 • аналізувати національне законодавство щодо імплементації міжнародних і Європейських норм та їх правозастосування.

Експертні висновки про можливість акредитації освітньо-професійної програми "Морське право" зі спеціальності 081 Право за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в ОНМУ

Наверх