Спеціальність: 275 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)

Галузь знань: 27 Транспорт

Освітньо-професійна програма: Організація перевезень та управління на транспорті

Форми навчання: очна та заочна.

Термін навчання:

1 рік і 4 місяця

Організація перевезень і управління на транспорті є класичним напрямком підготовки фахівців в області транспортних технологій. Дана програма охоплює широке коло предметних областей, пов'язаних з портами, флотом, транспортною логістикою. При цьому питання сучасних технологій перевантаження в портах і перевезення вантажів різними видами транспортних засобів в різній їх комбінації в рамках транспортної логістики розглядаються поглиблено, з позицій як організації, управління, так і з комерційних і економічних позицій. Це дозволяє випускникам придбати фундаментальні знання і навички вирішення завдань транспортної логістики та організації роботи підприємств морської транспортної сфери.

У рамках цієї програми здійснюється фундаментальна підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних у процесі навчання та під час практичної діяльності розв’язувати складні задачі та проблеми в цілому у галузі морського транспорту.

    Освоєння під керівництвом досвідчених викладачів теоретичного курсу, який складається:
  • з основних дисциплін - Управління роботою портових операторів, Конкуренція у транспортній сфері, Комерційна експлуатація суден, Проектний аналіз, Управління ланцюгом постачань та ризиками в логістиці, Теоретичні основи функціонування транспортних систем, Теоретичні основи організації і управління морським та річковим флотом, Теорія і практика інтермодальних перевезень.
  • з вибіркових дисциплін - Сучасні транспортні технології, Транспортно-складські системи, Документаційне забезпечення управління на підприємствах транспорту, Управління персоналом, Організація морських та річкових круїзів, Форми судноплавства, Ділові комунікації в бізнесі, Стратегічне управління логістичними системами, Креативні технології та інновації.

Кар’єрні можливості.

Випускники ОНМУ, які здобувають ступінь магістра в галузі 27 «Транспорт» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» за освітньо-професійною програмою «Організація перевезень та управління на транспорті» працюють на керівних посадах транспортних підприємств різного профілю та різної форми власності; у відділах і службах морських і річкових портів, терміналів і складських комплексів; у транспортних відділах міжнародних компаній; в органах державного управління транспортом; у транспортних відділах муніципальних установ; у підрозділах транспортної інспекції України; в Адміністрації морських портів України; в регіональних та місцевих підрозділах митної служби України; в службах експлуатації флоту судноплавних підприємств; в брокерських фірмах, сюрвейєрських, стивідорних, агентських, крюїнгових, транспортно-експедиторських компаніях; науково-дослідних та громадських організаціях транспортного напряму; у середніх і вищих навчальних закладах за відповідним профілем освіти.

Наверх